Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,44% 49,24% 2023-11-28
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,63% 32,56% 2023-11-28
3 Fjärde AP-fonden 4 265 000 4,83% 1,96% 0,36% 2023-11-28
4 Swedbank Robur Fonder 3 416 451 3,87% 1,57% 2023-11-28
5 Tredje AP-fonden 3 348 378 3,79% 1,54% 0,01% 2023-11-28
6 RA Capital Management LP 3 117 736 3,54% 1,43% 2023-05-22
7 Handelsbanken Fonder 2 025 344 2,29% 0,93% 2023-11-28
8 Nordea Funds 1 856 871 2,10% 0,85% 0,02% 2023-11-28
9 Unionen 1 610 223 1,82% 0,74% 2023-11-28
10 Vanguard 1 211 599 1,37% 0,56% 2023-10-31
Ägarlista topp 10 14 399 996 55 079 855 78,69% 91,36% 0,39%
Övriga 0 18 819 634 21,31% 8,64% -0,39%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,