Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,48% 49,26% 2023-03-29
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,66% 32,58% 2023-03-29
3 Fjärde AP-fonden 3 713 640 4,21% 1,71% 2023-03-29
4 Swedbank Robur Fonder 3 426 406 3,89% 1,57% 0,05% 2023-03-31
5 Tredje AP-fonden 3 297 088 3,74% 1,51% 2023-03-29
6 Handelsbanken Fonder 2 021 326 2,29% 0,93% -0,10% 2023-03-31
7 Unionen 1 957 308 2,22% 0,90% 2023-03-29
8 Nordea Fonder 1 140 449 1,29% 0,52% 2023-03-29
9 Investment AB Öresund 1 000 000 1,13% 0,46% 2023-03-29
10 SEB Fonder 977 175 1,11% 0,45% 0,01% 2023-03-29
Totalt top 10 14 399 996 51 761 645 75,03% 89,89% -0,05%
Övriga 0 22 019 034 24,97% 10,11% 0,05%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,