Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,47% 49,25% 2023-08-29
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,65% 32,57% 2023-08-29
3 Fjärde AP-fonden 3 720 086 4,22% 1,71% -0,03% 2023-08-29
4 Swedbank Robur Fonder 3 394 164 3,85% 1,56% 0,07% 2023-08-29
5 Tredje AP-fonden 3 341 378 3,79% 1,53% 2023-08-29
6 RA Capital Management LP 3 117 736 3,54% 1,43% 2023-05-22
7 Handelsbanken Fonder 2 058 444 2,33% 0,94% 2023-07-31
8 Nordea Fonder 1 799 619 2,04% 0,83% -0,05% 2023-08-29
9 Unionen 1 690 223 1,92% 0,78% 2023-08-29
10 Vanguard 1 220 715 1,38% 0,56% 2023-07-31
Totalt top 10 14 399 996 54 570 618 78,18% 91,16% -0,02%
Övriga 0 19 255 871 21,82% 8,84% 0,02%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,