Skip to content
# Ägare BIOA A BIOA B Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Lars Lannfelt 8 639 998 20 885 052 33,48% 49,26% -0,02% 2023-02-24
2 Pär Gellerfors 5 759 998 13 343 201 21,66% 32,58% -0,01% 2023-02-24
3 Fjärde AP-fonden   3 713 640 4,21% 1,71%   2023-02-24
4 Swedbank Robur Fonder   3 386 454 3,84% 1,55% -0,05% 2023-02-28
5 Tredje AP-fonden   3 297 088 3,74% 1,51%   2023-02-24
6 Handelsbanken Fonder   2 107 347 2,39% 0,97% -0,23% 2023-02-28
7 Unionen   1 957 308 2,22% 0,90% -0,02% 2023-02-24
8 Nordea Fonder   1 141 453 1,29% 0,52%   2023-02-24
9 Investment AB Öresund   1 000 000 1,13% 0,46%   2023-02-28
10 SEB Fonder   957 949 1,09% 0,44%   2023-02-24
Totalt top 10 14 399 996 51 789 492 75,06% 89,90% -0,33%
Övriga 0 21 991 187 24,94% 10,10% 0,33%
               
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,