Delårsrapport januari - juni 2021

BioArctic publicerade delårsrapporten för perioden januari – juni 2021, fredagen den 9 juli 2021, klockan 08:00 (CEST).

Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Neurodegenerativa sjukdomar

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar

Stolt partner till: