• Delårsrapport januari – mars 2022

    28 april, 2022

Delårsrapport Q1 2022

BioArctic AB publicerade bolagets rapport för första kvartalet, perioden januari – mars 2022, torsdagen den 28 april 2022, klockan 08:00 (CET).

Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Neurodegenerativa sjukdomar

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar

Stolt partner till: