Delårsrapport Q2 2022

BioArctic AB publicerade bolagets rapport för andra kvartalet, perioden april – juni 2022, tisdagen den 12 juli 2022, klockan 08:00 (CET).

Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Neurodegenerativa sjukdomar

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar

Stolt partner till: