• BioArctic Årsstämma 2021

    6 maj, 2021

Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - mars 2021

BioArctic publicerade delårsrapporten för perioden januari – mars 2021, onsdagen den 21 april 2021, klockan 08:00 (CEST).

Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Neurodegenerativa sjukdomar

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar

Stolt partner till: