Skip to content
Loading...

Vår Teknologi

Vår Historia

Om BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till neurodegenerativa sjukdomar.

14 februari, 2024

Bokslutskommuniké 2023

Bolagets rapport för fjärde kvartalet, perioden oktober – december 2023, publicerades onsdagen den 14 februari 2024, klockan 08:00 (CET).

Audiocast med telefonkonferens: kl 09:30 samma dag.

Våra verksamhetsområden

Alzheimers sjukdom

Vi utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom. Lecanemab är en antikropp som riktar sig mot de skadliga formerna av proteinet amyloid-beta, oligomerer och protofibriller.

Parkinsons sjukdom

På grund av sjukdomens stora spridning och graden av allvar, i kombination med bristen på effektiva läkemedel, är behovet av nya och effektiva behandlingar stort.

Idag finns det vissa behandlingar för ALS som bidrar till att förbättra patientens livskvalitet finns det inga botande läkemedel av den anledningen förblir behovet av nya och effektiva behandlingar särskilt brådskande.

Brain Transporter – BT

Blod-hjärnbarriären kontrollerar passagen av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från skadliga substanser, men kan samtidigt försvåra möjligheten att få läkemedel in i hjärnan.

Det här är BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag. Baserat på vår spetskompetens inom neurodegenerativa sjukdomar har vi byggt en bred och väldiversifierad projektportfölj med potential att förbättra patienters hälsa. Mångfalden av projekt i olika utvecklingsfaser ger goda förutsättningar att skapa värde för patienter, anhöriga, och samhället i stort. Detta gör oss till ett attraktivt bolag för såväl samarbetspartner som investerare.

Vår utveckling i siffror

  • 20

    år av världsledande forskning

  • 15

    forskningsprojekt

  • 5

    samarbetsprinciper

Loading...

Investerarkontakt

Oskar Bosson

VP, Head of IR & Communication
+46704107180