Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Komplett ryggmärgsskada

Vi utvecklar en innovativ behandling som syftar till att förbättra patienternas livskvalitet.

Stolt partner till: