• Delårsrapport juli – september 2022

    20 oktober, 2022

Delårsrapport Q3 2022

BioArctic AB publicerade bolagets rapport för tredje kvartalet, perioden juli – september 2022, torsdagen den 20 oktober 2022, klockan 08:00 (CET).

Alzheimers sjukdom

Att bromsa sjukdomsutvecklingen skulle innebära stora fördelar för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Parkinsons sjukdom

Det medicinska behovet av behandling är stort på grund av bristen på läkemedel som påverkar den underliggande patologin.

Neurodegenerativa sjukdomar

BioArctic strävar efter att hjälpa människor med neurodegenerativa sjukdomar

Stolt partner till: