Skip to content
Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 11 514 969 13,06% 5,29% 552 3,14%
- Okänt land 6 784 578 7,69% 3,12% 1 0,01%
Svenskt ägande 76 665 706 86,94% 94,71% 17 002 96,86%
Totalt 88 180 675 100,00% 100,00% 17 554 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,