Skip to content
Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 53 913 779 61,14% 84,27% 708 4,03%
- Svenska 52 723 701 59,79% 83,72% 311 1,77%
- Utländska 1 190 078 1,35% 0,55% 397 2,26%
Fondbolag 11 357 050 12,88% 5,21% 43 0,24%
- Svenska 8 272 292 9,38% 3,80% 18 0,10%
- Utländska 3 084 758 3,50% 1,42% 25 0,14%
Pension & Försäkring 7 911 706 8,97% 3,63% 22 0,13%
- Svenska 7 794 921 8,84% 3,58% 9 0,05%
- Utländska 116 785 0,13% 0,05% 13 0,07%
Privatpersoner 6 675 298 7,57% 3,07% 16 772 95,55%
- Svenska 6 494 494 7,37% 2,98% 16 657 94,89%
- Utländska 180 804 0,21% 0,08% 115 0,66%
Investment & Kapitalförvaltning 1 000 000 1,13% 0,46% 1 0,01%
- Svenska 1 000 000 1,13% 0,46% 1 0,01%
Stiftelse 379 000 0,43% 0,17% 5 0,03%
- Svenska 379 000 0,43% 0,17% 5 0,03%
Stat, kommun & region 159 279 0,18% 0,07% 3 0,02%
- Utländska 157 981 0,18% 0,07% 2 0,01%
- Svenska 1298 0,00% 0,00% 1 0,01%
Okänd ägartyp 6 784 563 7,69% 3,12% 0 0,00%
Totalt 88 180 675 100,00% 100,00% 17 554 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,