Skip to content
Ägartyp Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 53 228 556 60,27% 83,90% 872 4,26%
- Svenska 52 224 920 59,13% 83,44% 402 1,96%
- Utländska 1 003 621 1,14% 0,46% 469 2,29%
Fondbolag 17 429 493 19,74% 8,00% 59 0,29%
- Svenska 9 309 059 10,54% 4,27% 19 0,09%
- Utländska 8 120 434 9,20% 3,73% 40 0,20%
Pension & Försäkring 9 319 090 10,55% 4,28% 23 0,11%
- Svenska 9 202 723 10,42% 4,22% 9 0,04%
- Utländska 116 367 0,13% 0,05% 14 0,07%
Privatpersoner 7 327 278 8,30% 3,36% 19 514 95,26%
- Svenska 7 140 374 8,08% 3,28% 19 395 94,68%
- Utländska 186 904 0,21% 0,09% 119 0,58%
Stat, kommun & region 941 953 1,07% 0,43% 4 0,02%
- Svenska 86 728 0,10% 0,04% 2 0,01%
- Utländska 855 225 0,97% 0,39% 2 0,01%
Investment & Kapitalförvaltning 850 000 0,96% 0,39% 1 0,00%
- Svenska 850 000 0,96% 0,39% 1 0,00%
Stiftelse 427 919 0,48% 0,20% 11 0,05%
- Svenska 427 919 0,48% 0,20% 11 0,05%
Totalt 88 322 685 100,00% 100,00% 20 484 100,00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,