Skip to content

Wenche Rolfsen

Ordförande

Född: 1952

Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i InDex Diagnostics AB samt vd och styrelseledamot i Rolfsen Consulting AB. Partner i Serendipity Partners.

Utbildning: Apotekare, doktor i farmakologi, adjungerad professor vid Uppsala universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Chef för farmakologi vid Pharmacia & Upjohn, VP clinical trials Quintiles Europe, vd Scandinavian Quintiles organisation. Styrelseordförande i Aprea Therapeutics AB, Denator AB och Aprea Personal AB. Styrelseledamot i Swedish Match AB, Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI), Recipharm AB, Smartfish AB, Moberg Pharma AB, TFS Trial Form Support International AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB samt Stiftelsen Industrifonden.

Ledamot sedan: 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 36 675 B-aktier.

Ivar Verner

Vice ordförande och ledamot

Född: 1947

Övriga uppdrag: : Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Craft Software Holding AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Sehlhall Fastigheter AB.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Rejlers AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér och Son AB, Welcome Hotel i Sverige AB, Constrera AB och Grant Thornton Sweden AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB.

Ledamot sedan: 2010

Medlem i utskott: Ordförande i revisionsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: : 113 770 B-aktier privat och genom bolaget Förvaltningsaktiebolaget Kanalen.

Håkan Englund

Ledamot

Född: 1952

Övriga uppdrag:Styrelseordförande i SecureAppbox AB. Styrelseledamot i Antrad Medical AB och Prostatype Genomics AB. Ägare och vd för JDS Invest AB som bedriver konsultverksamhet och investerar i onoterade och noterade företag.

Utbildning: Diverse kurser vid Uppsala universitet inom ekonomi och kemi. Kurser inom polymerteknologi vid KTH i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag:Olika ledande befattningar, inklusive ledande positioner inom kommersialisering på Pharmacia Biotech AB och på Phadia AB. Över 30 års erfarenhet i branschen. Tidigare styrelseledamot i ApoteksSamariten
AB, Olink AB, Sensidose AB, Immuneed AB och Arocell AB.

Ledamot sedan: 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 0 B-aktier.

Pär Gellerfors

Ledamot

Född: 1947

Övriga uppdrag: Grundare och styrelseledamot i MPG Medical AB. Grundare och styrelseledamot i Ackelsta AB, LPB Sweden AB.

Utbildning: Kandidatexamen i kemi; doktorsexamen i kemi; docent i biokemi samtliga utbildningar vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Grundare av BioArctic 2003, tidigare vd i bolaget. Vd och styrelseledamot i Swenora Biotech AB, grundare och forskningschef i Zymenex AS, grundare och styrelseledamot i LPB Sweden Holding AB, styrelseledamot i Sigrid AB.

Ledamot sedan: 2003

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic:   5 759 988 A-aktier genom bolaget Ackelsta AB. 13 343 201 B-aktier genom bolaget Ackelsta AB.

bioarctic-Lars-Lannfelt-people

Lars Lannfelt

Ledamot

Född: 1949

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BioArctic AB, i Demban AB och i LPB Sweden AB.

Utbildning: Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Mer än 35 års erfarenhet från forskning om Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala Universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Ledamot sedan: 2003

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB. 20 885 052 B-aktier genom bolaget Demban AB.

Lotta Ljungqvist

Ledamot

Född: 1961

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Antibodies AB, Genovis AB, Arocell AB, NorthXBiologics AB och BioLamina AB. Ordförande för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning X Bioteknik och ordförande SwedenBio samt ledamot i SciLifeLab.

Utbildning: Examen i biokemi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Doktorsexamen i biokemisk teknologi.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd för Testa Center, Cytiva (tidigare GE Healthcare Life Sciences). Ledande roller som vd, affärsområdesansvarig, forskningschef och projektledare för biopharmaprojekt inom GE Healthcare Life Sciences, Biovitrum och Pharmacia.

Ledamot sedan: 2021

Medlem i utskott: Ordförande i ersättningsutskottet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: : 3 159 B-aktier.

Mikael Smedeby

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag: Advokat och Partner i Advokatfirman Lindahl. Styrelseordförande i Coeli Holding AB (inklusive vissa dotterbolag) och Salléngruppen AB (inklusive dotterbolag). Styrelseordförande i Navinci Diagnostics AB och Rarity Bioscience AB. Styrelseledamot i Sirius Fotboll och Smedeby Förvaltning AB.

Utbildning: Jur. kand vid Uppsala universitet. Reservofficersutbildning vid InfOHS och InfSS.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Särskild erfarenhet inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, finansierings- och licensfrågor. Innehaft ledande befattningar i Advokatfirman Lindahl under 2010-2019, bland annat som dess vd och styrelseordförande. Ingick i BioArctics styrelse 2014–2017.

Ledamot sedan: 2018

Medlem i utskott: Revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 27 270 B-aktier.

Eugen Steiner

Ledamot

Född: 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och Empros Pharma AB. Styrelseledamot i A3P Biomedical AB, Inbox Capital AB, Epiendo Pharmaceuticals ehf, samt Stockholm School of Entrepreneurship. Venture Partner i HealthCap.

Utbildning: Karolinska Institutet (Leg. läkare, doktor i klinisk farmakologi).

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd eller arbetande styrelseordförande i ett flertal life-sciencebolag i Sverige, Norge, England och USA sedan mer än 35 år. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt vice ordförande för dess avdelning X Bioteknik.

Ledamot sedan: 2017

Medlem i utskott: Revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 75 000 B-aktier.

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Loading...