Skip to content

Eugen Steiner

Ordförande

Född: 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Empros Pharma AB. Styrelseledamot i Inbox Capital AB, Epiendo Pharmaceuticals ehf, samt Stockholm School of Entrepreneurship. Venture Partner i HealthCap.

Utbildning: Karolinska Institutet (Leg. läkare, doktor i klinisk farmakologi).

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd eller arbetande styrelseordförande i ett flertal life-sciencebolag i Sverige, Norge, England och USA sedan mer än 35 år. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt vice ordförande för dess avdelning X Bioteknik.

Ledamot sedan: 2017

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 75 000 B-aktier.

Cecilia Edström

Styrelseledamot

Född: 1966

Övriga uppdrag: Grundare och vd ceed konsult AB. Styrelseledamot i Flerie Invest AB, A3P Biomedical AB och Neonode Inc. Advisory Board Member, European Patient Safety Foundation (EUPSF).

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: 30 års erfarenhet från olika branscher, inklusive Life science, där hon har haft flera ledande roller bland annat som vd och CFO bland annat på Bactiguard, TeliaSonera, Scania och SEB.

Ledamot sedan: 2023

Medlem i utskott: Revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 6 500 B-aktier.

Håkan Englund

Ledamot

Född: 1952

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SecureAppbox AB. Styrelseledamot i Antrad Medical AB och Prostatype Genomics AB. Ägare och vd för JDS Invest AB som bedriver konsultverksamhet och investerar i onoterade och noterade företag.

Utbildning: Diverse kurser vid Uppsala universitet inom ekonomi och kemi. Kurser inom polymerteknologi vid KTH i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Olika ledande befattningar, inklusive ledande positioner inom kommersialisering på Pharmacia Biotech AB och på Phadia AB. Över 30 års erfarenhet i branschen. Tidigare styrelseledamot i ApoteksSamariten AB, Olink AB, Sensidose AB, Immuneed AB och Arocell AB.

Ledamot sedan: 2020

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic:

Pär Gellerfors

Ledamot

Född: 1947

Övriga uppdrag: Grundare och styrelseledamot i MPG Medical AB. Grundare och styrelseledamot i Ackelsta AB, LPB Sweden AB.

Utbildning: Kandidatexamen i kemi; doktorsexamen i kemi; docent i biokemi samtliga utbildningar vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Grundare av BioArctic 2003, tidigare vd i bolaget. Vd och styrelseledamot i Swenora Biotech AB, grundare och forskningschef i Zymenex AS, grundare och styrelseledamot i LPB Sweden Holding AB, styrelseledamot i Sigrid AB.

Ledamot sedan: 2003

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Ej oberoende till bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 5 759 988 A-aktier genom bolaget Ackelsta AB. 13 343 201 B-aktier genom bolaget Ackelsta AB.

Lars Lannfelt

Ledamot

Född: 1949

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Demban AB och i LPB Sweden AB.

Utbildning: Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Mer än 35 års erfarenhet från forskning om Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Professor i geriatrik vid Uppsala Universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Ledamot sedan: 2003

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB. 20 885 052 B-aktier genom bolaget Demban AB.

Lotta Ljungqvist

Ledamot

Född: 1961

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Antibodies AB, Genovis AB, Arocell AB, NorthXBiologics AB och BioLamina AB. Ordförande för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning X Bioteknik och ordförande SwedenBio.

Utbildning: Examen i biokemi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Doktorsexamen i biokemisk teknologi.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Vd för Testa Center, Cytiva (tidigare GE Healthcare Life Sciences). Ledande roller som vd, affärsområdesansvarig, forskningschef och projektledare för biopharmaprojekt inom GE Healthcare Life Sciences, Biovitrum och Pharmacia.

Ledamot sedan: 2021

Medlem i utskott: Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: : 3 159 B-aktier.

Mikael Smedeby

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag:Advokat och Partner i Advokatfirman Lindahl. Styrelseordförande i Coeli Holding AB (inklusive vissa dotterbolag) och Salléngruppen AB (inklusive dotterbolag). Styrelseledamot i Rarity Bioscience AB, Sirius Fotboll och Smedeby Förvaltning AB.

Utbildning: Jur. kand vid Uppsala universitet. Reservofficersutbildning vid InfOHS och InfSS.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Särskild erfarenhet inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, finansierings- och licensfrågor. Innehaft ledande befattningar i Advokatfirman Lindahl under 2010-2019, bland annat som dess vd och styrelseordförande. Ingick i BioArctics styrelse 2014–2017.

Ledamot sedan: 2018

Medlem i utskott: Revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 27 270 B-aktier.

Ivar Verner

Vice ordförande och ledamot

Född: 1947

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Craft Software Holding AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Sehlhall Fastigheter AB.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet och tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Rejlers AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér och Son AB, Welcome Hotel i Sverige AB och Grant Thornton Sweden AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB.

Ledamot sedan: 2010

Medlem i utskott: Ordförande i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Totalt aktieinnehav* i BioArctic: 113 770 B-aktier privat och genom bolaget Förvaltningsaktiebolaget Kanalen.

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring.

Loading...