Skip to content

Kärnan i BioArctics strategi för hållbar utveckling är att bedriva ansvarsfull forskning, följa vår uppförandekod, investera i kvalitetssystem och arbetsmiljö samt attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare

Vår verksamhet kännetecknas av att:

Vi är fast beslutna att vara ledande inom forskning och innovation inom bolagets terapeutiska fokusområden och att konsekvent upprätthålla en hög nivå av etik och integritet i allt vi gör:

 • Vi tillämpar vår expertis inom vetenskap och innovation på några av de största globala hälsoutmaningarna, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.
 • Vi antar utmaningen att lösa det akuta behovet av en innovativ behandling av fullständiga ryggmärgsskador.

Vi bidrar till hållbar utveckling genom forskning och utveckling av högsta kvalitet, genom samarbete med hälso- och sjukvården, genom att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet och genom att främja socialt ansvarstagande. Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt, vilket är en del av vår värdegrund och en hörnsten i BioArctics långsiktiga affärsstrategi och dagliga verksamhet.

Detta innebär att BioArctic ska:

 • Bedriva forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällets hälsoutmaningar.
 • Integrera ekonomisk och social hållbarhet på alla nivåer av strategisk och operativ verksamhet.
 • Förbättra BioArctics kvalitetssystem och arbetsmiljö kontinuerligt.
 • För att skydda miljön, vidta åtgärder för att förhindra miljöpåverkan från vår egen verksamhet.
 • Ha en identitet och ett varumärke som förknippas med hållbar utveckling och en hållbar verksamhet.
 • Bedriva en verksamhet som kännetecknas av öppenhet, kreativitet och respekt för människors lika värde.
 • Uppmuntra de anställda att bidra till hållbar utveckling i verksamheten.
 • Arbeta med partners som bidrar till hållbar utveckling och främja hållbar utveckling i samarbete med lokala och globala aktörer.
 • Uppfylla rättsliga och andra bindande krav som verksamheten omfattas av. Policyn för hållbar utveckling syftar till att stödja och förbättra BioArctics hållbarhetsarbete