Skip to content

Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – juni 2020 den 10 juli, klockan 9:30

Regulatoriskt

Stockholm den 1 juli 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2020, fredagen den 10 juli 2020, klockan 08:00 (CET).

BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 10 juli, klockan 09:30 (CET), då vd Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson kommer att presentera BioArctic och kommentera delårsrapporten för perioden januari – juni 2020 följt av en frågestund.

För att delta vänligen ring in på något att följande telefonnummer, från:

Sverige: 08 505 583 55
Danmark: + 45 781 501 09
Nederländerna: + 31 207 219 495
Norge:  + 47 239 639 38
Schweiz: + 41 225 675 632
Storbritannien: + 44 333 300 9262
Tyskland: + 49 692 222 203 77
USA: + 1 833 526 8382

Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q2-2020  

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på BioArctics webbplats https://www.bioarctic.se/sv/section/investerare/presentationer/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2020, kl. 08.30 (CET).

Om BioArctic AB 

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.