Skip to content

Letar du efter BioArctics svenska koncernsida, gå vidare här

Om BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till neurodegenerativa sjukdomar. Neurodegenerativa sjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärnan, ryggmärgen eller perifera nerver och där det sker en gradvis nedbrytning av nervvävnaden. Vi fokuserar på sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom samt ALS.

Hållbarhet

BioArctics tydligaste och viktigaste bidrag till en global hållbar framtid ligger i utvecklingen av säkra och effektiva läkemedel mot sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete bedriver vi forskning av högsta kvalitet som bidrar med hållbara och innovativa lösningar på samhällets hälsoutmaningar.