Skip to content

BioArctics grundare tilldelas AAIC Lifetime Achievement Awards 2019

Icke-regulatoriskt

Professor Lars Lannfelt tilldelas internationellt prestigefyllt pris för framstående forskning inom Alzheimers sjukdom

Stockholm den 15 juli 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att under söndagen tilldelades den svenska professorn i geriatrik vid Uppsala universitet och medgrundare till börsnoterade BioArctic AB, forskaren Lars Lannfelt, en av världens mest prestigefulla utmärkelser inom Alzheimerforskningen. Priset bär namnet Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award in Alzheimer’s Disease Research, och delades ut under den pågående internationella Alzheimerkonferensen, Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®) 2019 i Los Angeles, USA.

Utmärkelsen ges till seniora personer som genom betydande vetenskapliga bidrag visat på livslångt engagemang för framsteg i kampen mot Alzheimers sjukdom och demens. Tidigare i år mottog professor Lars Lannfelt även svenska Alzheimerfondens stora forskningspris.

Motiveringen till det internationella priset, enligt Alzheimer’s Association, är professor Lannfelts upptäckter av mutationer som bidragit till kunskap kring uppkomsten av Alzheimers sjukdom och hans forskning som lett fram till läkemedelskandidaten BAN2401. I mars i år initierade BioArctics samarbetspartner, Eisai, en global bekräftande klinisk fas 3-studie med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Detta efter att positiva resultat från fas 2b-studien i 856 patienter visat minskad klinisk försämring, minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan samt effekt på neurodegenerativa biomarkörer med god tolerabilitet efter 18 månaders behandling.

”Jag är djupt tacksam över att få Khalid Iqbal Lifetime Achievement Award i Alzheimers sjukdomsforskning från Alzheimer Association. Mitt största tack går till familjer och patienter med Alzheimers sjukdom som har bidragit genom att delta i forskningen. Jag vill också tacka alla de kompetenta samarbetspartners jag har haft under årens lopp samt det internationella forskningssamhället inom Alzheimers sjukdom,” sade professor Lars Lannfelt vid prisceremonin.

Professor Lars Lannfelt tog emot priset i Los Angeles av Professor Khalid Iqbal, medgrundare till Alzheimer’s Association International Conference.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, PhD, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 juli 2019, kl. 17:00 CET.

Om professor Lars Lannfelt

Professor Lannfelt är född 1949 och tog sin läkarexamen 1978; blev specialist inom psykiatri 1987; disputerade vid Karolinska Institutet 1990; docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet 1993; specialist i geriatrik 2000, professor i geriatrik vid Uppsala universitet 2001, seniorprofessor 2016 och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) sedan 2004. Grundare av BioArctic AB 2003, styrelseordförande i bolaget 2003 – september 2017, styrelseledamot i bolaget sedan september 2017 och numer Senior Vice President med ansvar för samarbeten med universitet.

Om BAN2401

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 har en unik bindningsprofil och binder selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar BAN2401. En global bekräftande klinisk Fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår. Enligt Eisai är målet att få studieresultaten för den primära effektvariabeln under 2022.

Om Alzheimers Association International Conference®:

Alzheimers Association International Conference® är det största och mest inflytelserika internationella mötet för att främja demensvetenskap. AAIC® samlar årligen världens ledande grundvetenskapliga och kliniska forskare, nästa generations forskare, kliniker samt vårdprofessionen för att dela forskningsfynd som leder till metoder för förebyggande och behandling samt förbättringar av diagnosen Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.