Skip to content

BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 11 juli 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BAN2401 kommer att presenteras på Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) den 14-18 juli i Los Angeles, USA.

Utöver presentationerna kommer BioArctics partner Eisai att sponsra ett interaktivt satellitsymposium om möjligheterna för läkemedelsutveckling vid prekliniska (presymtomatiska) stadierna i Alzheimers sjukdom – individer som inte visar några kliniska symtom men som har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan och därmed har förhöjd risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Symposiet hålls på tisdag den 16 juli.

Presentationer kring BAN2401 under AAIC® 2019:

Presentation-ID Titel Datum och tid (Pacific Daylight Time)
Abstract ID: 35340
Poster P4-704
BAN2401 binding to soluble aggregated amyloid-beta species
Föredragshållare: Dr. Lars Lannfelt, Uppsala universitet och BioArctic
onsdag den 17 juli
13:00 – 14:00
Abstract ID: 35653
Poster P4-657
Population Pharmacokinetic / Pharmacodynamic Analyses of BAN2401 In Patients with Early Alzheimer’s Disease: Correlation of BAN2401 Exposure, PET Standard Uptake Value Ratio, and Cognitive Outcomes onsdag den 17 juli
13:00 – 14:00
Abstract ID: 35585
Oral presentation
DT-01-01
BAN2401 In Early Alzheimer’s Disease: Neurodegeneration Biomarker Analysis From Randomized Phase 2 Study onsdag den 17 juli
14:00 – 14:15

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Osswald, PhD, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019, kl. 07:30 CET.

Om BAN2401

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 har en unik bindningsprofil och binder selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar BAN2401. En global bekräftande klinisk Fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår. Enligt Eisai är målet att få studieresultaten för den primära effektvariabeln under 2022.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai

BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för BAN2401 i Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Om Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som ”att i första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder”, vilket man kallar sin ”human health care” (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi och neurologi.

Eisai har arbetat för att skapa en social miljö som omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd., besök gärna www.eisai.com.