Skip to content

Senaste lecanemab-data presenteras vid AD/PD™-kongressen

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 5 mars 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att företaget och dess samarbetspartner Eisai kommer att presentera data om läkemedelskandidaten lecanemab (BAN2401) – en antikropp som syftar till att motverka amyloid-beta-aggregat i hjärnan – vid den 15:e internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar, AD/PD™ 2021.

Den internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar – som på grund av den pågående covid-19-pandemin kommer att hållas digitalt – är ett viktigt vetenskapligt forum med fokus på att förbättra behandlingen av Alzheimers, Parkinsons och andra relaterade neurodegenerativa sjukdomar.

 BioArctics posterpresentation kommer att fokusera på resultaten från en nyligen genomförd studie av hjärnvävnadsprover och lecanemab, som tillsammans med tidigare publicerade data från den stora fas 2b-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom, pekar på möjligheten att lecanemab skulle kunna vara till nytta för personer med Downs syndrom med tecken på funktionell eller kognitiv försämring.

Eisai kommer att presentera interimsresultat från den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien av lecanemab vid tidig Alzheimers sjukdom. Presentationen kommer att fokusera på preliminära resultat avseende effekten av lecanemab på amyloidnivåer i hjärnan hos patienter som deltog i delstudien för bildanalys.

Ämne, aktivitet, datum och tid (CET) Titel

Lecanemab (BAN2401)

Aktivitet: Aβ targeting therapies in AD 2
Lördagen den 13 mars
Muntlig presentation: 13:15-13:30
Direktsänd frågestund: 17:30-18:00

Preliminary amyloid PET analysis in BAN2401 phase 2 open-label extension in subjects who participated in the core imaging subgroup

Lecanemab (BAN2401)

Aktivitet: β-amyloid diseases 
9-14 mars
Poster P142 / #487

Elevated levels of soluble amyloid beta protofibrils in Down’s syndrome and Alzheimer’s disease

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2021, klockan 08:00 (CET). 

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80