Skip to content

Professor Lars Lannfelt tilldelas Fondation Recherche Alzheimers stora europeiska pris för hans bidrag till forskning och behandling av Alzheimers sjukdom

Icke-regulatoriskt

Stockholm, Sverige, 19 mars 2024 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att BioArctics grundare, professor Lars Lannfelt, den 18 mars tilldelats La Fondation Recherche Alzheimers stora europeiska pris (European Grand Prix) för sin forskargärning inom Alzheimers sjukdom. 

Professor Lannfelt fick utmärkelsen mot bakgrund av hans banbrytande forskning som under årtionden spelat en betydande roll för de vetenskapliga framsteg som gjorts i fältet och som lett fram till utvecklingen av lecanemab, ett sjukdomsmodifierande läkemedel mot tidig Alzheimers sjukdom som är godkänt i USA, Japan och Kina.

– Att kunna ge hopp och bidra till en behandling av patienter som drabbas av Alzheimers sjukdom är vad som drivit mig under mitt forskarliv, säger professor Lars Lannfelt. Det är inspirerande att se hur forskningen inom fältet har tagit stora steg genom utvecklingen av behandlingar så som lecanemab, som visat bestående nytta för patienter på en mängd olika kliniska skalor i den stora globala fas 3-studien Clarity AD. Tillsammans med utvecklingen av diagnostiska metoder är min övertygelse att vi står inför ett paradigmskifte där vi inom ett antal år inte bara kommer att kunna bromsa sjukdomens utveckling, utan så småningom även att hejda sjukdomsförloppet helt.

Professor Lars Lannfelt grundade BioArctic tillsammans med Pär Gellerfors år 2003 för att baserat på Lannfelts banbrytande upptäckter av amyloid-betaproteinets roll vid Alzheimers sjukdom utveckla en antikroppsbehandling. Dessa upptäckter ligger till grund för lecanemab, en antikroppsbehandling som utvecklats tillsammans med japanska Eisai. Genom att binda till specifika former av amyloid-beta, som är orsaken till Alzheimers sjukdom, hjälper lecanemab till att rensa bort dem från hjärnan och på så sätt ändrar sjukdomens förlopp.

La Fondation Recherche Alzheimer grundades 2004 och har som mål att förbättra diagnosticering av Alzheimers sjukdom och bana väg för effektiva behandlingar. Det gör man genom att fokusera sin verksamhet på att finansiera forskning med fokus på tidig upptäckt, utveckling av nya läkemedel och behandlingar och förbättring av omvårdnad och stöd till patienter och anhöriga.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2024, kl. 08:00 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail:
oskar.bosson@bioarctic.se

Telefon: +46 70 410 71 80

Jiang Millington, Director Corporate Communication and Social Media
E-mail:
jiang.millington@bioarctic.se

Telefon: +46 79 33 99 166

Om lecanemab
Lecanemab är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). Lecanemab är godkänt i USA, Japan och Kina under varumärket Leqembi®.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai 
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015. 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen. 

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt biofarmabolag med fokus på innovativa läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. Flera av projekten utnyttjar bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.