Skip to content

BioArctic är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov.

Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.

27 april, 2023

Delårsrapport Q1 2023

BioArctic AB publicerade bolagets rapport för första kvartalet, perioden januari – mars 2023, torsdagen den 27 april 2023, klockan 08:00 (CET).
Audiocast med telefonkonferens: kl 09:30 samma dag

För mer information, vänligen kontakta:

bioarctic-oskar-bosson-people-2

Oskar Bosson

Vice President Investor Relations & Communications
+46704107180