Skip to content

Fas 2b-studie med lecanemab (BAN2401) i tidig Alzheimers sjukdom publicerad i tidskriften Alzheimers Research & Therapy

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 20 april 2021 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai meddelade idag publiceringen av artikeln A Randomized, Double-Blind Phase 2b Proof of Concept Clinical Trial in Early Alzheimer’s Disease with Lecanemab, an Anti-Aβ Protofibril Antibody, i tidskriften Alzheimer’s Research & Therapy. Artikeln beskriver resultaten från Fas 2b-studien som undersökte effekterna av behandling med lecanemab för att minska mängden amyloid beta (Aβ) i hjärnan och bromsa den kliniska försämringen hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Slutsatsen i artikeln var att analysen visade en konsekvent inbromsning av sjukdomsförloppet, över flera kliniska skalor och biologiska markörer, vid de högsta doserna. Den pågående Fas 3-studien Clarity AD syftar till att bekräfta dessa data.

Rekryteringen till Fas 3-studien med lecanemab, Clarity AD, avslutades förra månaden med 1795 symtomatiska patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Clarity AD är en 18 månaders placebokontrollerad, dubbelblind, parallellgruppsstudie med en öppen förlängningsfas. Den är utformad för att bekräfta säkerhet och effekt av lecanemab hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Eisai förväntar sig att 18-månadersresultaten kommer att finnas tillgängliga i september 2022. Utöver detta undersöker Fas 3-studien AHEAD 3-45 för närvarande lecanemab hos personer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, individer utan symptom men som har förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan.

  – Det är mycket tillfredsställande att se de lovande resultaten från fas 2b-studien publicerade. Målet med Clarity AD-studien är att kunna bekräfta dessa resultat och därigenom kunna erbjuda en sjukdomsmodifierande behandling till miljontals Alzheimerpatienter runt om i världen som idag inte har någon sådan behandling tillgänglig, säger Gunilla Osswald, vd, BioArctic.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april, 2021, klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80