Bokslutskommuniké 2019

BioArctic AB (publ) publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 6 februari 2020, klockan 08:00 (CET).