Skip to content

En Brain Transporter-teknologi för att korsa blod-hjärnbarriären

Blod-hjärnbarriären kontrollerar passagen av substanser mellan blodet och hjärnan. Barriären skyddar hjärnan från skadliga substanser, men kan samtidigt försvåra möjligheten att få läkemedel, speciellt stora molekyler som antikroppar, in i hjärnan.

Vi utvecklar en Brain Transporter (BT)-teknologi som bygger på modifierade antikroppar som aktivt kan transporteras in i hjärnan. En ny version av teknologin som redan visat sig kraftigt öka och förbättra exponeringen i hjärnan av antikroppar är under utveckling. Den nya versionen appliceras nu i våra program för läkemedelsutveckling där vi kan förvänta oss fördelaktiga effekter tack vare förbättrad exponering av hjärnan.