Skip to content

BioArctic och Eisai presenterade nya data för lecanemab vid 2022 års AD/PDTM-kongress

BioArctic och dess samarbetspartner Eisai presenterade data om läkemedelskandidaten Lecanemab back-up – en antikropp riktad mot protofibriller av amyloid beta (Aβ) utvecklad för behandling av tidig Alzheimers sjukdom – vid 2022 års AD/PD-kongress. Bland annat presenterades nya data för blodbiomarkörer av amyloid och p-tau från fas 2b-studien i tidig Alzheimers sjukdom, samt preliminära resultat från samma studies pågående öppna förlängning. Alla data fortsätter att stödja lecanemabs effekt med fortsatt låg förekomst av biverkningen ARIA-E. Presentationerna inkluderade även en uppdatering om utvecklingen av en subkutan formulering samt data som beskriver lecanemabs unika bindningsprofil.