Skip to content

BioArctic och Eisai presenterade nya data för lecanemab på AD/PD 2021

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 15 mars 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag nya data rörande läkemedelskandidaten lecanemab (BAN2401) som har presenterats av företaget och dess samarbetspartner Eisai vid den 15:e internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar, AD/PD™. Bland annat presenterades resultat som visar att lecanemab kan vara till nytta för personer med Downs syndrom som uppvisar tecken på funktionell eller kognitiv försämring. Vidare ger preliminära data från den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom fortsatt stöd för att läkemedelskandidaten minskar amyloidnivåerna i hjärnan.

BioArctic presenterade data som bekräftar att, precis som för individer med Alzheimers sjukdom, så har vuxna med Downs syndrom med demens signifikant förhöjda nivåer av den lösliga formen av amyloid-beta, så kallade protofibriller, jämfört med kontrollgrupper. Dessutom redogjordes för data som för första gången visar att lecanemab binder till dessa Aβ-aggregat och Aβ-plack hos personer med Downs syndrom och demens. Sammantaget antyder dessa resultat att en målinriktad behandling med lecanemab mot skadliga lösliga Aβ-aggregat skulle kunna hjälpa till att bevara hjärnfunktionen hos vuxna med Downs syndrom och demens.

Eisai presenterade nya data från individer som deltagit i bildanalysgruppen i både grundstudien och den pågående öppna förlängningsstudien av fas 2b-studien av lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att den minskning av amyloidnivåer i hjärnan som lecanemab gav i genomsnitt kvarstod i minst två år efter att behandlingen upphörde. De studiedeltagare som fick placebo i huvudstudien uppvisade snabb minskning av amyloidnivåer i hjärnan redan efter tre månaders behandling med lecanemab, och minskningen fortsatte under 12 månaders behandling. När lecanemab gavs i en dos om 10 mg/kg varannan vecka minskade amyloidnivåerna i hjärnan till negativa nivåer1 i mer än 80 procent av de patienter som ingick i både huvudstudien och i den öppna förlängningsstudien, en effekt som kunde ses redan 12 månader in i behandlingen.

– Dessa nya data ger ytterligare stöd för effekten av lecanemab, och det gläder mig att både Eisais breda kliniska utvecklingsprogram inom Alzheimers sjukdom och vår egen forskning inom Downs syndrom går framåt. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av lecanemab som en potentiellt sjukdomsmodifierande behandling, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

BioArctics poster och Eisais presentation från AD/PD-konferensen, som båda presenterades digitalt på grund av den pågående covid-19-pandemin, finns tillgängliga på www.bioarctic.se.

1 Patienten uppvisar inte längre amyloidnivåer i hjärnan motsvarande patologin för Alzheimers sjukdom

 Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2021, klockan 08:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80