Skip to content

BioArctic Neuroscience och Swenora Biotech ingår licensavtal med unik behandling för ryggmärgsskador

Icke-regulatoriskt

Behandling för att hjälpa ryggmärgsskadade. De svenska bioteknikföretagen BioArctic Neuroscience och Swenora Biotech har idag ingått ett exklusivt licensavtal för en ny behandling av ryggmärgsskador.

BioArctic erhåller de globala rättigheterna att undersöka, utveckla, tillverka och marknadsföra behandlingen av ryggmärgsskador.

“Genom nyskapande svensk forskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, har Swenora utvecklat ett hjälpmedel som kan bidra till en lyckad neurokirurgisk behandling, som förhoppningsvis kan förbättra funktionen och livskvaliteten för ryggmärgsskadade patienter”, säger Hugo Thelin, ordförande i Swenora Biotech AB.

“Vi är mycket nöjda med avtalet med Swenora, som har utvecklat ett helt nytt sätt att behandla ryggmärgsskador, som är ett förödande tillstånd vilket leder till påtagligt minskad livskvalitet med personligt lidande och ekonomiska kostnader för samhället”, säger professor Lars Lannfelt, ordförande för BioArctic Neuroscience AB.

Transplanterade perifera nerver kombinerade med en tillväxtfaktor underlättar läkningen av ryggmärgsskador i djurmodeller för svår ryggmärgsskada. Ett biodegraderbart hjälpmedel har konstruerats, där perifera nerver placeras tillsammans med en tillväxtfaktor. Hjälpmedlet ska användas vid det neurokirurgiska ingreppet, när skadad vävnad ersätts, för att sammanfoga intakta nerver på båda sidor om det skadade segmentet. Proceduren syftar till att sammanfoga funktionella nerver med ett flertal nerver transplanterade från individen själv samt underlätta utväxten av nerver.