Skip to content

BioArctic meddelar start av klinisk Fas 1-studie med ABBV-0805 för Parkinsons sjukdom

Regulatoriskt

Stockholm den 13 mars 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att den första kliniska studien med ABBV-0805 har startat i USA. AbbVie är ansvarig för den kliniska utvecklingen av ABBV-0805. Studien är en s k Fas 1-studie i friska frivilliga för att undersöka säkerhet och tolerabilitet för ABBV-0805.

I den portfölj av antikroppar mot alfa-synuklein som AbbVie inlicensierade från BioArctic i december 2018 är ABBV-0805 den antikropp som har kommit längst i utvecklingen. Antikroppen utvärderas som en sjukdomsmodifierande behandling av Parkinsons sjukdom.

ABBV-0805 är ett resultat av en strategisk forskningsallians mellan BioArctic och AbbVie med fokus på utvecklingen av en potentiell immunterapi för Parkinsons sjukdom.

”Det är glädjande att vår partner AbbVie har startat den första kliniska prövningen, en Fas 1-studie, med ABBV-0805. Nu ser vi fram emot att ABBV-0805 ska gå vidare i det kliniska programmet och utvecklas till en behandling med potential att hjälpa patienter med Parkinsons sjukdom”, säger Gunilla Osswald, VD på BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019, kl. 22.30 CET.

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom i nervsystemet som förknippas med minskade dopaminnivåer i hjärnan. Skakningar och störningar i rörelseförmågan anses vara de patologiska kännetecknen på sjukdomen, men sjukdomen kännetecknas också av demens, depression, sömnsvårigheter och andra symtom. Som den näst största neurodegenerativa sjukdomen, efter Alzheimers sjukdom, drabbar Parkinsons sjukdom ett stort antal individer och närstående. Många som insjuknar i Parkinsons sjukdom är fortfarande i arbetsför ålder med omfattande ekonomiska konsekvenser för individen och samhället som följd. Patienter med Parkinsons sjukdom lider av en omfattande förlust av nervceller i en del av hjärnan som är associerad med rörelseförmågan. I dessa nervceller finns så kallade Lewykroppar, som består av ansamlat felveckat alfa-synuklein, som förknippas med förlust av nervceller. Alfa-synukleinaggregaten kan dessutom frisättas från cellerna och förflytta sig till närliggande celler, varigenom sjukdomen sprids från ett område i hjärnan till ett annat. Forskning har visat att mutationer i alfa-synukleingenen leder till Parkinsons sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.
BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se