Om BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte från dagens symtominriktade terapier.

BioArctics egenutvecklade teknologi, engagerade medarbetare, samarbeten med ledande akademiska forskargrupper och partnerskap med globala läkemedelsbolag har gjort det möjligt att utveckla innovativa behandlingar baserade på antikroppar (immunterapi) mot neurodegenerativa sjukdomar.

Våra huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, områden där det idag finns stora medicinska behov. Det finns idag heller inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

BioArctics laboratorier och kontor finns i centrala Stockholm och där arbetar ett 50-tal medarbetare och konsulter. För att bedriva en effektiv verksamhet med en relativt liten organisation anlitar BioArctic nyckelkonsulter för specifika uppdrag och för arbetsuppgifter inom kompetensområden som vi saknar eller endast periodvis har behov av.

Dessutom har vi omfattande samarbeten med forskargrupper på universitet och sjukhus och med våra forskningspartners Eisai och AbbVie.

BioArctic anlitar i stor utsträckning också externa företag för farmakologi, toxikologiska studier, processutveckling och produktion av läkemedelssubstanser samt för genomförandet av kliniska prövningar.

Neurodegenerativa sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd där nervceller i hjärnan bryts ned och dör. Dessa celler kan inte återbildas, varför skador i nervsystemet blir ödesdigra.

Vanligtvis börjar den neurodegenerativa processen långt innan några tydliga symtom är uppenbara, men resulterar så småningom i nedsatt funktion och handikapp. Dessa sjukdomar påverkar livet markant för miljoner människor i världen.

Banbrytande upptäckter

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag. Bolaget grundades 2003 av professor Lars Lannfelt och dr. Pär Gellerfors för att utveckla betydelsefulla och banbrytande upptäckter gjorda av professor Lannfelt vad gäller Alzheimers sjukdom. Dessa upptäckter – den svenska mutationen och den arktiska mutationen – har blivit mycket uppmärksammade internationellt och förklarar den centrala rollen av amyloid-beta i Alzheimers sjukdom, vilket lett till utvecklingen av nya behandlingsstrategier.

BioArctic har tagit fram en patenterad teknologi som har visat sig vara framgångsrik vid utvecklingen av bolagets första läkemedelskandidat, antikroppen BAN2401, för Alzheimers sjukdom.

Bolagets teknologi används nu även vid andra sjukdomar i det centrala nervsystemet som Parkinsons sjukdom (antikroppen ABBV-0805) och även för tillhörande diagnostik och teknologi.

Styrkor och framgångsfaktorer

BioArctics framgång bygger på stor vetenskaplig kompetens och mycket skickliga medarbetare som trivs och levererar med hög kvalitet.

Vi på BioArctic är stolta över våra styrkor som vi ser som viktiga framgångsfaktorer i vår ambition att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet.

BioArctics styrkor inkluderar följande:

  • Högutbildad personal med bevisad förmåga att utveckla läkemedel
  • Innovativ projektportfölj bestående av differentierade första generationens sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater för neurodegenerativa sjukdomar samt tillhörande diagnostik och teknologi
  • Strategiska samarbeten och partnerskap med globala läkemedelsbolag som Eisai och AbbVie samt erhållen finansiering från EU:s Horizon2020 som validerar forskningsorganisationens förmåga och läkemedelskandidaternas potential
  • Attraktiv kombination av fullt finansierade partnerprojekt med betydande marknadspotential och innovativa egenägda projekt med betydande utlicensieringspotential
  • Stark immaterialrättslig portfölj.