Skip to content

En unik väg mot att behandla neurodegenerativa sjukdomar

En unik väg mot att behandla neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) uppstår när nervcellerna successivt bryts ned och slutligen dör. Dagens behandlingar av neurodegenerativa sjukdomar ger ofta endast en symtomlindring. Trots många års outtröttliga ansträngningar från det globala läkemedelssamfundet – med att utveckla säkra och effektiva behandlingar med potential att modifiera eller till och med stoppa utvecklingen av dessa sjukdomar – har framgången varit begränsad.

BioArctics forskning och utveckling är inriktad på de neurodegenerativa sjukdomar som uppstår på grund av defekter i enskilda proteiner. Över tid utvecklas en allt mer giftig miljö inuti eller i omgivningen av en enskild nervcell som hindrar den från att fungera normalt och som slutligen resulterar i celldöd.

Baserat på en unik teknik för läkemedelsutveckling utvecklar vi nya behandlingar för både vanliga och sällsynta neurodegenerativa sjukdomar som till exempel: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom samt Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Vi har en mängd olika projekt i olika utvecklingsfaser som ger goda förutsättningar att skapa värde för patienter, anhöriga och samhälle.

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Antalet personer som lider av demenssjukdom på grund av Alzheimers sjukdom har i Sverige uppskattats till cirka 100 000, varav cirka hälften har mild demens.1 Utöver dessa finns ett stort antal personer med mild kognitiv svikt på grund av Alzheimers sjukdom. Beroende på skattningsmetod kan antalet personer med mild kognitiv svikt i kombination med tecken på alzheimerpatologi estimeras till mellan 60 000–200 000 personer.2

Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i hjärnan. Sjukdomsprocessen kännetecknas av proteininlagringar i form av amyloid-beta och tau i hjärnan. Numera betonas också betydelsen av de förstadier till placken, protofibriller eller oligomerer, som anses vara de mest skadliga formerna för hjärnans neuron.3

Det vanligaste symtomet vid Alzheimers sjukdom är att man har svårt att minnas det som skett nyligen. Förutom minnesstörningar får personen svårt att uttrycka sig i tal och skrift, sämre lokalsinne och svårare att kontrollera kroppsrörelser. Omdömet och koncentrationsförmågan försämras. Personen är ofta orolig, nedstämd och har ångest. I takt med att allt fler nervceller förtvinar förvärras symtomen genom att hjärnan inte längre kan styra andningsfunktionen vilket till slut leder till döden. Alzheimers sjukdom drabbar också omgivningen hårt. Att se sin partner, ett syskon, en förälder eller en nära vän sakta försvinna är oerhört tungt.

BioArctic är stolta över att bidra till kampen mot Alzheimers sjukdom genom vår forskning, och målet är att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som kan stoppa sjukdomen innan den utvecklas.

bio-alz-image

Parkinsons sjukdom

I Sverige finns det cirka 20 000 personer med Parkinsons sjukdom.4 Medelåldern för insjuknande är 65 år, men 3–5 procent är yngre än 40 år när de motoriska symtomen debuterar.5

Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom som gör att nervceller som tillverkar dopamin bryts ned och förstörs.6 Dopamin är en signalsubstans som har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna.7 Bristen på dopamin gör att hjärnan får svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser, vilket resulterar i symptom som stelhet, skakningar, långsamma rörelser och balanssvårigheter.6 Det är även vanligt med så kallade icke-motoriska symtom som bland annat depression, sömnproblem, minnesstörningar och smärta. Förloppet vid Parkinsons sjukdom är långsamt och symtomen ökar efterhand. Vilka symtom man har och hur de yttrar sig varierar mycket mellan olika personer. Hur svåra besvären är växlar ofta under dagen och kan gå i perioder.4

Tillsammans med partners vill BioArctic bidra med expertis och forskning som fokuserar på att utveckla antikroppar med potential att behandla Parkinsons sjukdom.

 

ALS – amyotrofisk lateralskleros

ALS, amyotrofisk lateralskleros, är namnet på en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Det leder i sin tur till muskelförtvining och förlamning.

ALS är en ovanlig sjukdom. Varje år insjuknar cirka 220 personer i Sverige.7 De flesta är mellan 50 och 70 år och män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor.8


1. Socialstyrelsen. En nationell strategi för demenssjukdom. Slutrapport 2022. Artikelnummer 2022-6-7922.
2. Gustavsson A. et al. Global Estimates on the number of persons across the Alzheimer’s disease continuum. Alzheimer’s Dement.2023; 19(2):658-670. Brookmeyer, R et. al, Forecasting the prevalence of preclinical and clinical Alzheimer’s disease in the United States. Alzheimer’s Dement. 2018; 14(2): 121–129.
3. Hampel H. et al. The Amyloid-β Pathway in Alzheimer’s Disease. Mol Psychiatry. 2021; 26:5481–5503.
4. Neuro/Symptom vid Parkinson, senast nedladdad 2024-02-08; https://neuro.se/diagnoser/parkinsons-sjukdom/symtom-vid-parkinson/
5. Socialstyrelsens riktlinje, senast nedladdad 2024-02-08; https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2022-11-8202.pdf
6. 1177, senast nedladdad 2024-02-08; https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
7. 1177, senast nedladdad 2024-02-08; https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/
8. Internetmedicin, senast nedladdad 2024-02-08; https://www.internetmedicin.se/neurologi/amyotrofisk-lateralskleros-als-motorneuronsjukdom