Skip to content

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till neurodegenerativa sjukdomar. Neurodegenerativa sjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärnan, ryggmärgen eller perifera nerver och där det sker en gradvis nedbrytning av nervvävnaden. Vi fokuserar på sjukdomsmodifierande behandlingar för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom samt ALS.

Vårt Syfte

BioArctics vision är att skapa innovativa läkemedel som förbättrar livet för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Vi utvecklar läkemedel med potential att revolutionera behandlingen av bland annat Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom samt ALS. Vi forskar även på en avancerad teknik för att underlätta passagen av läkemedel över blod-hjärnbarriären. För att öka möjligheterna till värdeskapande samarbetar vi tätt med framstående akademiska forskargrupper, företag inom den globala läkemedelsindustrin och inte minst patienter.

Historik

BioArctic grundades 2003 av professor Lars Lannfelt och Pär Gellerfors för att utveckla betydelsefulla och banbrytande upptäckter gjorda av professor Lannfelt vad gäller Alzheimers sjukdom. Dessa upptäckter – den svenska mutationen och den arktiska mutationen – har blivit mycket uppmärksammade internationellt och förklarar den centrala roll som amyloid-beta har vid Alzheimers sjukdom, vilket har lett till utvecklingen av nya behandlingsstrategier. Proteinet kan bilda aggregat, där vissa former av dessa är giftiga för hjärncellerna och gör att hjärncellerna dör. Hos personer med Alzheimers sjukdom är koncentrationen av dessa mycket större än vid en normal åldrandeprocess och så småningom bildas plack i hjärnvävnaden. Bolagets teknologi används nu även vid forskning på andra sjukdomar i centrala nervsystemet.​

 

Ett 100-tal medarbetare arbetar bland annat med forskning och utveckling på vårt kombinerade laboratorium och huvudkontor i Stockholm, med syftet att kontinuerligt bidra till nya vetenskapliga genombrott.

 

Samarbetet mellan BioArctic och Eisai

BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Eisai är globalt ansvariga för klinisk utveckling, tillverkning, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering. I Norden samarbetar BioArctic och Eisai kring kommersialiseringen av produkterna för Alzheimers sjukdom.

1992
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2013
2017
2018
2019
2022
1992

Den svenska mutationen som leder till tidig utveckling av Alzheimers sjukdom upptäcktes av professor Lars Lannfelt hos en familj i Sverige.

2000

Patentansökan för upptäckten av den arktiska mutationen lämnades in i USA, avseende amyloid-beta oligomerer/protofibriller som mål för läkemedelsbehandling.

2001

Upptäckten av den arktiska mutationen publicerades. Den arktiska mutationen leder till ökad produktion av amyloid-beta oligomerer/protofibriller och tidig utveckling av Alzheimers sjukdom. Detta gav en insikt om ett nytt mål för behandling av Alzheimers sjukdom: amyloid-beta oligomerer/protofibriller.

2003

BioArctic Neuroscience AB grundas av Lars Lannfelt och Pär Gellerfors.

2004

Karolinska Innovation AB investerade i BioArctic (innehavet överfördes senare till Karolinska Development AB). BioArctic lämnade in två viktiga patentansökningar avseende en transgen musmodell (APPArcSwe) och ett konceptpatent för antikroppsbehandling av Alzheimers sjukdom.

2005

BioArctic och Eisai ingick ett forskningssamarbete avseende en sjukdomsmodifierande behandling för Alzheimers sjukdom.

BioArctic inledde forskning kring Parkinsons sjukdom i samarbete med Uppsala universitet. Uppsala universitet Holding AB investerade i BioArctic.

2006

BioArctic etablerade sig i egna lokaler i Stockholm.

2013

BioArctics samarbetspartner Eisai inledde en klinisk Fas 2b-studie i USA med antikroppsbehandling för Alzheimers sjukdom, och den kliniska utvecklingen av ett reservprogram inleddes i Japan.

2017

Handeln med BioArctics B-aktier inleddes den 12 oktober på Nasdaq Stockholm. Patent för Alzheimer sjukdom godkändes i USA och BioArctics patent för Parkinsons sjukdom beviljades i Europa.

2018

Resultatet från fas 2b-studien vid tidig Alzheimers sjukdom presenterades. Utökat forskningssamarbete med Uppsala universitet kring vidareutveckling av nya antikroppsteknologier för ökad passage över blod-hjärnbarriären (BBB-teknologi).

2019

Fas 3-studien med antikroppsbehandling till patienter med tidig Alzheimers sjukdom inleddes.

2022

Resultatet från fas 3-studien i Alzheimers sjukdom presenterades