Vision och mission

Vision

BioArctics vision är att bli ett världsledande svenskt biofarmabolag inom forskning, utveckling och försäljning av innovativa och effektiva biologiska läkemedel för patienter med neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt innovativa och effektiva behandlingar av kompletta ryggmärgsskador.

För att uppnå vår vision fokuserar vi på vår kärnverksamhet och uppmuntrar en stark kultur av nyfikenhet och innovation hos våra medarbetare och samarbetspartners. Vi eftersträvar också att vara en eftertraktad och ledande samarbetspartner inom våra forskningsområden för forskargrupper på universitet, i läkemedelsindustrin och inom sjukvårdssektorn.

Mission

BioArctics mission är att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet.

Vår mission ligger till grund för allt vi gör. Den påminner oss om varför vi finns till som företag och hjälper oss att nå våra mål. Den fastställer också ramverket för våra anställdas arbete och rollerna för våra team, partners och andra som vi samverkar med.