Vision, mission och affärsidé

Vision

Vår forskning skapar världsledande läkemedel som förbättrar livet för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Mission

Tillsammans skapar vi framtidens läkemedel för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Affärsidé

BioArctic är ett svenskt biofarmabolag som genom banbrytande forskning utvecklar nya läkemedel för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Målsättning är att på en global marknad skapa framtidens behandlingsmetoder som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförlopp av främst Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.