Vetenskapliga råd

BioArctic har inrättat vetenskapliga råd, så kallade scientific advisory boards, bestående av ledande experter inom de behandlingsområden som bolaget är verksamt inom. Syftet är att underlätta diskussioner i vetenskapliga frågor och ett ökat kunskapsutbyte.

Sammansättningen av BioArctics vetenskapliga råd:

Allmänt vetenskapligt råd

  • Professor Hans Wigzell, tidigare rektor vid Karolinska Institutet
  • Professor Martin Ingelsson, Uppsala universitet
  • Dr. Staffan Pauli, VD för Mabtech AB

Vetenskapligt råd – Alzheimers sjukdom

BioArctic har en lång tradition av forskning inom Alzheimers sjukdom och bedriver forskning för att utveckla nya innovativa behandlingar i nära samverkan med ledande experter inom området. BAN2401 är den läkemedelskandidat som har kommit längst.

Vetenskapligt råd – Parkinsons sjukdom

  • Professor Ken Marek, Yale University, USA
  • Professor Kaj Blennow, Göteborgs universitet
  • Professor Martin Ingelsson, Uppsala universitet