Vetenskapliga råd

BioArctic har inrättat tre vetenskapliga råd, så kallade scientific advisory boards, bestående av ledande experter inom de behandlingsområden som bolaget är verksamt inom. Syftet är att underlätta diskussioner i vetenskapliga frågor och ett ökat kunskapsutbyte.

BioArctic har ett allmänt vetenskapligt råd som diskuterar frågor inom samtliga forskningsområden som vi fokuserar på. Vi har också inrättat särskilda så kallade advisory boards för våra projekt inom Parkinsons sjukdom och kompletta ryggmärgsskador. Sammansättningen av BioArctics vetenskapliga råd:

Allmänt vetenskapligt råd

 • Professor Hans Wigzell, tidigare rektor vid Karolinska Institutet
 • Professor Martin Ingelsson, Uppsala universitet
 • Dr. Staffan Pauli, VD för Mabtech AB

Vetenskapligt råd – Alzheimers sjukdom

BioArctic har en lång tradition av forskning inom Alzheimers sjukdom och bedriver forskning för att utveckla nya innovativa behandlingar i nära samverkan med ledande experter inom området. BAN2401 är den läkemedelskandidat som har kommit längst.

Vetenskapligt råd – Parkinsons sjukdom

 • Professor Ken Marek, Yale University, USA
 • Professor Kaj Blennow, Göteborgs universitet
 • Professor Martin Ingelsson, Uppsala universitet

Vetenskapligt råd – kompletta ryggmärgsskador

 • Professor Mikael Svensson, Karolinska Institutet
 • Professor Lars Olson, Karolinska Institutet
 • Docent Elisabeth Åkesson, Karolinska Institutet
 • Docent Per Mattson, Karolinska Institutet
 • Dr. Claes Hultling, Karolinska Institutet