USA-patent för Parkinsons sjukdom beviljat

BioArctics patentansökan omfattande behandling av Parkinsons sjukdom godkändes i USA 2016-04-19. Patentet (US 9,315,569) täcker behandling av Parkinsons sjukdom med en antikropp selektiv för α-synuklein protofibriller/oligomerer, som är toxiska former av α-synuklein som tros orsaka Parkinsons sjukdom.

Tillsammans med ett tidigare beviljat USA-patent för Parkinsons sjukdom (US 8,809,506), ger detta patent ett starkt skydd för företagets egenutvecklade terapeutiska princip för att behandla sjukdomen.