Teknologi

Teknologiplattform

BioArctic har utvecklat en teknologiplattform som har visat sig framgångsrik när bolagets första läkemedelskandidat utvecklades, antikroppen BAN2401 för Alzheimers sjukdom.

Vår mission är att förbättra livskvaliteten för patienter som lider av sjukdomar i det centrala nervsystemet, CNS. Patienter med neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom kommer att behandlas med antikroppar riktade mot de felveckade proteinerna i dessa sjukdomar.

BioArctics teknologi tillämpas nu på andra CNS-sjukdomar som Parkinsons sjukdom och nya antikroppar är under utveckling.

Antikroppsteknologi

BioArctic har en egenutvecklad teknologi för utveckling av terapeutiska monoklonala antikroppar. Dessa antikroppar har hög specificitet för de aggregerade/felveckade proteiner som är inblandade i sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Proteinaggregering/felveckning

De avgörande molekylära händelserna i dessa sjukdomar anses idag vara felveckade proteiner. Spridning av lösliga proteinaggregat leder till dysfunktion hos nervcellerna, celldöd, hjärnskador och sjukdomssymtom.

Varje neurodegenerativ sjukdom karaktäriseras av ett unikt aggregerat protein. Kännetecknet för Alzheimers sjukdom är amyloid-beta, medan alfa-synuklein är signaturproteinet för Parkinsons sjukdom. En attraktiv behandlingsstrategi är att eliminera dessa toxiska proteiner.

Verkningsmekanism

Antikropparna som utvecklats av BioArctic har den unika egenskapen att reducera nivåerna av de lösliga, toxiska aggregerade/felveckade proteinerna (oligomerer/protofibriller) i hjärnan. Att reducera dessa toxiska proteiner kan ha stort kliniskt värde.