Styrelse

Wenche Rolfsen
Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan september 2017, styrelseledamot sedan 2016, ordförande i ersättningsutskottet

Wenche Rolfsen har 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom preklinisk forskning och utveckling på Pharmacia. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även omfattande erfarenhet från styrelsepositioner i börsnoterade bolag och ingår i styrelsen för bland andra Swedish Match AB och Recipharm AB.

Född: 1952
Utbildning: Apotekare, doktor i farmakologi, adjungerad professor vid Uppsala universitet
Erfarenhet: Chef för farmakologi vid Pharmacia & Upjohn; VP clinical trials Quintiles Europe, VD Scandinavian Quintiles organisation
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB och InDex Pharmaceuticals AB; styrelseledamot i Swedish Match AB, Recipharm AB, InDex Diagnostics AB samt VD och styrelseledamot i Rolfsen Consulting AB. Partner i Serendipity Partners
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Aprea Therapeutics AB, Denator AB och Aprea Personal AB, samt styrelseledamot i Smartfish AB, Moberg Pharma AB, TFS Trial Form Support International AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB och Stiftelsen Industrinfonden
Innehav: 47 175 B-aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Ivar Verner
Ivar Verner
Vice styrelseordförande sedan 2017, styrelseledamot sedan 2010, ordförande i revisionsutskottet

Ivar Verner var tidigare auktoriserad revisor, delägare och ordförande i Grant Thornton Sweden AB

Född: 1947
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet: Tidigare auktoriserad revisor, delägare och ordförande i Grant Thornton Sweden AB
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Erlandssons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Norrländska Gruppbostäder Holding AB, Tegnér & Son AB, Firren AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Förvaltningsaktiebolaget Kanalen, Verner & Partners AB och Valsättra Tomter AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Rejlers AB (publ), Welcome Hotel i Sverige AB, Constrera AB och SpineMedical AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB
Innehav: 99 770 B-aktier (privat och genom Förvaltningsaktiebolaget Kanalen AB)

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Ewa Björling
Ewa Björling
Styrelseledamot sedan maj 2019

Ewa Björling har erfarenhet från life-science branschen från tiden på Karolinska Institutet. Tidigare riksdagsledamot och handelsminister samt nordisk samarbetsminister. Hon har omfattande erfarenhet från olika styrelseuppdrag.

Född: 1961
Utbildning: Leg tandläkare, medicine doktor och docent från Karolinska Institutet
Erfarenhet: Riksdagsledamot och handelsminister 2007–2014, samt nordisk samarbetsminister 2010–2014. Tidigare Karolinska Institutet
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i SPBI (Swedish Petroleum and Biofuel Institute) och styrelseledamot i Essity AB, Biogaia AB och Mobilaris AB
Innehav: –

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Hans Ekelund
Hans Ekelund
Styrelseledamot sedan 2014, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Hans Ekelund är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans Ekelund har haft ett flertal uppdrag som styrelseledamot och har tidigare varit CFO i Ratos

Född: 1948
Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet: Tidigare CFO i Ratos och ett flertal uppdrag som styrelseledamot
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Connect Öst (ideell förening) och styrelseledamot i Ekarna Invest AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Minimarket Stockholm AB samt styrelsesuppleant i Wave Impact Heat Management AB. Styrelseledamot i SpineMedical Sverige AB och SpineMedical AB
Innehav: 69 770 B-aktier genom Ekarna Invest AB

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Pär Gellerfors
Pär Gellerfors
Styrelseledamot sedan 2003

Pär Gellerfors är tillsammans med Lars Lannfelt grundare av BioArctic. Pär Gellerfors är docent i biokemi vid Stockholms universitet. Pär Gellerfors är även medgrundare till HemeBiotech/Zymenex A/S och har innehaft flera styrelseuppdrag

Född: 1947
Utbildning: Kandidatexamen i kemi vid Stockholms universitet 1967; doktorsexamen i kemi vid Stockholms universitet 1977; docent i biokemi vid Stockholms universitet 1983
Erfarenhet: En av grundare av BioArctic 2003, VD från 2003 till 2013 och Senior Vice President Business Strategy och adjungerad i ledningsgruppen t o m 1 september 2018. Mer än 30 års erfarenhet från läkemedels- och affärsutveckling från Pharmacia och biotech bolag. Medgrundare till HemeBiotech/Zymenex A/S
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Swenora Biotech AB, styrelseledamot i Ackelsta AB och LPB Sweden AB samt styrelsesuppleant i Otwomed AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD och styrelseledamot SpineMedical Sverige AB och SpineMedical AB samt styrelseledamot i LPB Sweden Holding AB
Innehav: 5 677 045 A-aktier och 15 232 989 B-aktier genom Ackelsta AB

Ej oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Lars Lannfelt
Lars Lannfelt
Styrelseledamot sedan 2003, ordförande i forskningsutskottet

Lars Lannfelt är grundare av BioArctic med Pär Gellerfors. Lannfelt är Senior Vice President för samarbeten med universitet och adjungerad till ledningsgruppen. Han är även seniorprofessor vid Uppsala universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA)

Född: 1949
Utbildning: Läkarexamen 1978; specialist i psykiatri 1987; doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 1990; docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet 1993; specialist i geriatrik 2000
Erfarenhet: Professor i geriatrik vid Uppsala universitet 2001, seniorprofessor 2016 och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) sedan 2004. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande 2003 – september 2017, styrelseledamot från september 2017 och ett antal uppdrag och roller inom bolaget
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Demban AB och LPB Sweden AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Demban Förvaltning AB, SpineMedical Sverige AB, SpineMedical AB och LPB Sweden Holding AB
Innehav: 8 639 998 A-aktier och 22 723 707 B-aktier genom Demban AB

Ej oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Mikael Smedeby
Mikael Smedeby
Styrelseledamot sedan maj 2018

Mikael Smedeby var advokat, styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl, Uppsala, där han varit verksam 1997-2019 med ledande befattningar sedan 2010. Mikael har flera år av Practical Law Company rankats som ”Leading” inom life science i Sverige och omnämnd i Who’sWhoLegal Life Science 2018.

Född: 1968
Utbildning: Jur. kand vid Uppsala universitet
Erfarenhet: Verksam som jurist sedan 1994, hos Advokatfirman Lindahl 1997-2019, ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1999. Innehaft sedan 2010 ledande befattningar vid Advokatfirman Lindahl, bland annat som VD och styrelseordförande. Särskild erfarenhet inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, finansierings- och licensfrågor med många klienter inom life science-området. Ingick i BioArctics styrelse 2014 – juni 2017 och har dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i bolag utanför life science-området
Andra uppdrag: Styrelseordförande för Hanza Holding AB, Coeli Holding AB, Salléngruppen AB. Ledamot av styrelsen för Uppsala Innovation Centre AB, Disruptive Materials AB och Motion Display Scandinavia AB
Innehav: 10 000 B-aktier och köpoptioner som berättigar till förvärv av 27 270 B-aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Eugen Steiner
Eugen Steiner
Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

Eugen Steiner är en investerare och life-science veteran. Under mer än 30 års tid har han lett ett flertal life-science bolag i olika länder och i olika utvecklingsfaser. Han har, som venture partner, varit del av teamet i venture capital-gruppen HealthCap sedan 1997. Han avlade examina som medicine doktor och filosofie doktor vid Karolinska Institutet

Född: 1954
Utbildning: Läkare, doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet
Erfarenhet: Över 30 års erfarenhet som ledare i life-science bolag. Dessförinnan läkare vid Karolinska sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet. Venture partner till HealthCap sedan 1997 och VD i flera bolag i vilka HealthCap har investerat. Omfattande erfarenhet från styrelsepositioner i Sverige, Norge, England och USA
Andra uppdrag: Styrelseordförande Spago Nanomedical AB och styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Karolinska Holdings AB, Stiftelsen Forska!Sverige, Stockholm School of Entrepreneurship och Setraco AB. Styrelsesuppleant i Doctrin AB
Tidigare uppdrag (senaste fem åren):  VD i Glionova AB, VD och styrelseordförande i NVC Holding AB samt styrelseordförande i Biostratum Inc., Karolinska Institutet Innovations AB, LTB4 Sweden AB, CC10 Sweden AB, Globen Ögonklinik AB och PanSyn Sweden AB. Styrelseledamot i Alba Therapeutics Inc., Hanza Holding AB, MD International AB och Nephrogenex Inc.
Innehav: 67 270 B-aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Innehav i BioArctic AB per den 10 maj 2019.