Skip to content

Styrelse och ledning i BioArctic ökar sitt ägande

Icke-regulatoriskt

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att nio medlemmar i bolagets styrelse och ledning idag har påkallat inlösen av aktieoptioner i enlighet med det optionsavtal som ingåtts med huvudägarna i BioArctic AB.    

Nio ledamöter som ingår i BioArctics styrelse och ledning har idag påkallat inlösen av aktieoptioner i enlighet med det optionsavtal som ingåtts med huvudägarna i BioArctic AB. Optionsavtalet löper till och med den 30 juni 2020.

Programmet omfattar totalt 366 795 aktier fördelat på tolv ledamöter i BioArctics styrelse och ledning. Idag förvärvades totalt 207 405 aktier till lösenpriset 26,67 kronor per aktie, vilket innebär att det kvarstår 159 390 aktier för inlösen.

Efter transaktionen uppgår de två grundarnas och huvudägarnas innehav till:
• Lars Lannfelt: ägande via Demban AB till 35,62 procent av aktier och 50,13 procent av rösterna
• Pär Gellerfors: ägande via Ackelsta AB till 23,75 procent av aktier och 33,42 procent av rösterna

”Det är glädjande att se att styrelse och ledning i BioArctic är engagerade och ser positivt på bolagets framtid. Ett ökat aktieägande förstärker åtagandet”, säger BioArctics ordförande Wenche Rolfsen i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30
Mobil: 070 352 27 72

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 19:30 CET.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.