Styrelse

Wenche Rolfsen
Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan 2017, styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född
1952

Utbildning
Apotekare, doktor i farmakologi, adjungerad professor vid Uppsala universitet.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB. Styrelseledamot i Swedish Match AB, InDex Diagnostics AB samt vd och styrelseledamot i Rolfsen Consulting AB. Partner i Serendipity Partners.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Chef för farmakologi vid Pharmacia & Upjohn, VP clinical trials Quintiles Europe, vd Scandinavian Quintiles organisation. Styrelseordförande i Aprea Therapeutics AB, Denator AB och Aprea Personal AB. Styrelseledamot i SOBI AB, Recipharm AB, Smartfish AB, Moberg Pharma AB, TFS Trial Form Support International AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB samt Stiftelsen Industrifonden.

Totalt aktieinnehav*
47 175 B-aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Ivar Verner
Ivar Verner
Vice styrelseordförande sedan 2017, styrelseledamot sedan 2010. Ordförande i revisionsutskottet.

Född
1947

Utbildning
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Erlandsons Brygga AB, Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Tegnér och Son AB och Valsättra Exploaterings AB. Styrelseledamot i Sehlhall Fastigheter AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Styrelseordförande i Rejlers AB, Welcome Hotel i Sverige AB, Constrera AB och Grant Thornton Sweden AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB och Svenska Vårdfastigheter AB.

Totalt aktieinnehav*
99 770 B-aktier, privat och genom bolaget Förvaltningsaktiebolaget Kanalen AB

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Hans Ekelund
Hans Ekelund
Styrelseledamot sedan 2014. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född
1948

Utbildning
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Connect Öst (ideell förening) och styrelseledamot i Ekarna Invest AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Tidigare CFO i Ratos och ett flertal uppdrag som styrelseledamot.

Totalt aktieinnehav*
69 770 B-aktier, privat och genom bolaget Ekarna Invest AB

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Håkan Englund
Håkan Englund
Styrelseledamot sedan 2020

Född
1952

Utbildning
Diverse kurser vid Uppsala universitet inom ekonomi och kemi. Kurser inom polymerteknologi vid KTH i Stockholm.

Övriga uppdrag
Styrelseordförande i SecureAppbox AB. Styrelseledamot i Antrad Medical AB, Immuneed AB och Chundsell Medicals AB. Ägare och vd för JDS Invest AB som bedriver konsultverksamhet och investerar i onoterade och noterade företag.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Olika ledande befattningar, inklusive ledande positioner inom kommersialisering, på Pharmacia Biotech AB och på Phadia AB. Över 30 års erfarenhet i branschen. Tidigare styrelseledamot i Apotekssamariten AB, Olink AB, Sensidose AB och Arocell AB.

Totalt aktieinnehav*
0 aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Pär Gellerfors
Pär Gellerfors
Styrelseledamot sedan 2003. Tidigare vd. Grundare av BioArctic tillsammans med Lars Lannfelt.

Uppdrag och invald
Styrelseledamot sedan 2003. Tidigare vd. Grundare av BioArctic tillsammans med Lars Lannfelt.

Född
1947

Utbildning
Kandidatexamen i kemi; doktorsexamen i kemi; docent i biokemi samtliga utbildningar vid Stockholms Universitet.

Andra uppdrag
Vd och styrelseledamot i Swenora Biotech AB. Styrelseledamot i Ackelsta AB, LPB Sweden AB och Sigrid Therapeutics AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Vd och styrelseledamot SpineMedical Sverige AB och SpineMedical AB. Styrelseledamot i LPB Sweden Holding AB.

Totalt aktieinnehav*
5 759 988 A-aktier genom bolaget Ackelsta AB
15 086 301 B-aktier genom bolaget Ackelsta AB

Ej oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Lars Lannfelt
Lars Lannfelt
Styrelseledamot sedan 2003. Styrelseordförande 2003–2017. Ordförande i forskningsutskottet. Grundare av BioArctic tillsammans med Pär Gellerfors.

Född
1949

Utbildning
Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialist i psykiatri, doktorsavhandling vid Karolinska Institutet, docent i neurogenetik vid Karolinska Institutet, specialist i geriatrik.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Demban AB och LPB Sweden AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Professor i geriatrik vid Uppsala universitet, seniorprofessor och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Grundare av BioArctic 2003, styrelseordförande i bolaget samt ett antal uppdrag och roller i bolaget.

Totalt aktieinnehav*
8 639 998 A-aktier genom bolaget Demban AB
22 628 052 B-aktier genom bolaget Demban AB

Ej oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

Mikael Smedeby
Mikael Smedeby
Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet.

Född
1968

Utbildning
Jur. kand vid Uppsala universitet, Sweden 1994

Andra uppdrag
Styrelseordförande för Coeli Holding AB och Salléngruppen AB (inklusive dotterbolag). Ledamot av styrelsen i Smedeby Förvaltning AB.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Verksam som jurist sedan 1994. Innehaft sedan 2010 ledande befattningar vid Advokatfirman Lindahl, bland annat som VD och styrelseordförande. Särskild erfarenhet inom bolagsrätt, företagsöverlåtelser, finansierings- och licensfrågor med många klienter inom life science-området. Ingick i BioArctics styrelse 2014 – juni 2017 och har dessutom omfattande erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som noterade bolag samt bolag under finansinspektionens tillsyn.

Totalt aktieinnehav*
37 270 B-aktier

Oberoende i förhållande till större aktieägare. På grund av att BioArctic köper tjänster av Advokatfirman Lindahl, där Mikael Smedeby är delägare, är han inte att anse som oberoende i förhållande till BioArctic och dess ledande befattningshavare.

Eugen Steiner
Eugen Steiner
Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född
1954

Utbildning
Läkare, doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Spago Nanomedical AB och Empros Pharma AB. Styrelseledamot i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Inbox Capital AB, Karolinska Holding AB, Stiftelsen Forska!Sverige samt Stockholm School of Entrepreneurship. Partner i HealthCap.

Erfarenhet och tidigare uppdrag
Vd eller arbetande styrelseordförande i ett flertal life-sciencebolag i Sverige, Norge och USA sedan mer än 30 år, senast som vd i Glionova AB. Vd och styrelseordförande i NVC Holdings AB.

Totalt aktieinnehav*
67 270 B-aktier

Oberoende i förhållande till BioArctic, dess ledande befattningshavare och större aktieägare

*Avser eget innehav, närståendes innehav, innehav i bolag och i kapitalförsäkring