September – Internationella Alzheimermånaden

Var femte sekund insjuknar någon i världen i Alzheimers sjukdom. Behovet av mer forskning och effektiva behandlingar är stort. September 2017 är den sjätte internationella Alzheimermånaden, en internationell kampanj för att öka medvetandet och motverka stigmatiseringen av sjukdomen.

Vi på BioArctic är övertygade om att vi med vetenskap kan påverka förödande sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Vi arbetar med fem Alzheimerprojekt. Det projekt som kommit längst, BAN2401, är en antikropp mot det vi tror skadar hjärnan. En klinisk Fas 2b-studie med 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår i USA, EU, Kanada, Japan och Sydkorea.

Vi är stolta över allt som vi åstadkommit så här långt, men vi är också medvetna om att det fortfarande finns många utmaningar kvar i kriget mot Alzheimers sjukdom – ett krig som det är viktigt att utkämpa!

Alzheimerdagen

Professor Lars Lannfelt, en av grundarna av BioArctic, är en av presentatörerna vid en temadag i Stockholm på Alzheimerdagen den 21 september. Professor Lannfelts föredrag har titeln “Kommer immunterapier stoppa eller bota Alzheimers sjukdom?” Seminariet arrangeras av Alzheimerfonden.

Läs mer om eventet här.