September – den internationella Alzheimermånaden

Var femte sekund insjuknar någon i världen i Alzheimers sjukdom. Behovet av mer forskning och effektiva behandlingar är stort. September 2018 är den sjunde internationella Alzheimermånaden, en internationell kampanj för att öka medvetandet och motverka stigmatiseringen av sjukdomen.

Professor Lars Lannfelt och hans medarbetare på Uppsala universitet gjorde en klinisk observation i slutet av 1990-talet: den arktiska mutationen orsakar förhöjda nivåer av protofibriller. Upptäckten ledde till hypotesen att lösliga protofibriller av amyloid-beta är ett bra målprotein för behandling. Denna upptäckt ledde till grundandet av BioArctic 2003.

Vi på BioArctic är övertygade om att vi med vetenskap kan bidra till att påverka förödande sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Ett av BioArctics viktigaste mål är att utveckla innovativa och effektiva sjukdomsmodifierande behandlingar mot Alzheimers sjukdom och idag driver vi fem Alzheimerprojekt.

Det projekt som har kommit längst är BAN2401- Det är en unik antikropp utvecklad för att riktas mot en speciell målmolekyl och som binder selektivt till de giftiga aggregerade protofibrillerna av amyloid-beta i hjärnan hos Alzheimerpatienter. På världens största Alzheimerkonferens (AAIC 2018) i juli presenterades 18-månaders resultaten från studien med BAN2401 som visar att Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom är den första studien i sen klinisk fas som uppvisar en tydlig effekt på flera kliniska skattningsskalor och biomarkörer enligt förutbestämda analyser. BAN2401 uppvisar också en god tolerabilitetsprofil.

”Vi är stolta över allt som vi har åstadkommit så här långt. Dessa resultat är viktiga för BioArctic, forskningsfältet inom Alzheimers sjukdom och de ger nytt hopp för patienterna och deras anhöriga”, säger Gunilla Osswald, BioArctics VD.