September är Alzheimermånaden

September är den officiella Alzheimermånaden då Alzheimers sjukdom uppmärksammas över hela världen.

I Sverige lever drygt 160 000 personer med en demenssjukdom. Av dessa har ca 60 procent fått diagnosen Alzheimers sjukdom. Ännu finns inget botemedel för dessa patienter men forskningen gör stora framsteg.

BioArctics läkemedelskandidat BAN2401 genomgår just nu en global bekräftande Fas 3-studie.  Läs mer om BAN2401.

BioArctic stöttar löpande Alzheimerfondens viktiga arbete som bidrar till fortsatt forskning och ökad kunskap i samhället om Alzheimers sjukdom.

Läs mer om Alzheimerfondens viktiga arbete eller stöd med ett bidrag.