Seniora vetenskapliga rådgivare

Våra seniora vetenskapliga rådgivare fungerar som en intern expertgrupp. De interagerar också med andra världsledande experter i olika vetenskapliga frågor.

Lars Lannfelt
Lars Lannfelt

Professor Lars Lannfelt, Grundare av BioArctic och ordförande i forskningsutskottet. Läkare, specialist psykiatri och geriatrik, professor i geriatrik vid Uppsala Universitet och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Upptäckare av den svenska och arktiska mutationen och deras roll vid Alzheimers sjukdom.

Per-Ola Freskgård
Per-Ola Freskgård

Per-Ola Freskgård, PhD, BioArctic Distinguished Scientist, med erfarenhet inom innovation, nya teknologier och läkemedelsutveckling inom neurovaskulär biologi vid Roche Innovation Center i Basel, AstraZeneca och Novo Nordisk. Ledande expert inom mekanismer som ökar passagen av biologiska läkemedel genom blod-hjärnbarriären.

Christer Möller
Christer Möller

Christer Möller, PhD, BioArctic Chief Scientific Officer med stor erfarenhet av akademisk och företagsdriven forskning för att utveckla proteinbaserade läkemedel från upptäckt till klinisk prövning.