Delårsrapport januari – september 2019

BioArctic: Fortsatt stark utveckling under året Sammanfattning av väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 BioArctic och Eisai presenterade nya data avseende BAN2401 vid Alzheimer’s Association ...

Styrelse och ledning i BioArctic ökar sitt ägande

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att nio medlemmar i bolagets styrelse och ledning idag har påkallat inlösen ...

BioArctic – kommuniké från årsstämma 2019

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma för 2019, varvid följande beslut fattades.

Delårsrapport januari – mars 2019

BioArctics partner Eisai initierade Fas 3-studien med BAN2401 i Alzheimers sjukdom. Fas 1-studien med ABBV-0805 i Parkinsonprogrammet startade

BioArctic publicerar årsredovisning för 2018

Stockholm den 16 april 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats.

Kallelse till årsstämma i BioArctic AB (publ)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601–2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 17.00 i Grant Thornton Sweden AB:s lokaler, Sveavägen ...

BioArctic – Kommentar med anledning av handelsstopp

Stockholm, 21 mars 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommenterar dagens beslut från Nasdaq Stockholm att stoppa handeln i BioArctics B-aktie till följd ...

Bokslutskommuniké januari – december 2018

BioArctics partner Eisai kommer att starta bekräftande BAN2401 Fas 3-studie för tidig Alzheimers sjukdom. AbbVie inlicensierade Parkinsonportföljen

Stolt partner till: