Delårsrapport januari – september 2018

BioArctic rapporterar starka BAN2401 Fas 2b-resultat i Alzheimerpatienter. AbbVie påkallar sin option för licens för Parkinsonprojekt 

Delårsrapport januari – juni 2018

Positiva resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 vid tidig Alzheimers sjukdom April – juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 52, 3 MSEK (32, 0) Rörelseresultatet uppgick till ...

BioArctic är mottagare av årets SwedenBIO Award

Stockholm, den 16 maj, 2018 – BioArctic AB tog idag emot utmärkelsen SwedenBIO Award 2018. Priset delas ut till ett företag som utmärkt sig genom att ...

Delårsrapport januari – mars 2018

Positiv utveckling av projektportföljen Januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 52, 3 MSEK (26, 2)  Rörelseresultatet uppgick till 18, 9 MSEK (1, 5)  Periodens resultat ...

BioArctic publicerar årsredovisning för 2017

Stockholm den 24 april 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och ...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOARCTIC AB (PUBL)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601-2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 17.00 i Grant Thornton Sweden AB:s lokaler, ...

Delårsrapport januari – september 2017

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Juli – september 2017. Nettoomsättningen uppgick till 31, 5 MSEK (1, 2). Rörelseresultatet uppgick till 0, 6 MSEK (-10, ...

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ...

Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ...

BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ...

Stolt partner till: