BioArctic publicerar årsredovisningen för 2019

Stockholm den 2 april 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 på svenska har publicerats och ...

Delårsrapport januari – september 2019

BioArctic: Fortsatt stark utveckling under året Sammanfattning av väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 BioArctic och Eisai presenterade nya data avseende BAN2401 vid Alzheimer’s Association ...

Styrelse och ledning i BioArctic ökar sitt ägande

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar att nio medlemmar i bolagets styrelse och ledning idag har påkallat inlösen ...

BioArctic – kommuniké från årsstämma 2019

Stockholm den 9 maj 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma för 2019, varvid följande beslut fattades.

Delårsrapport januari – mars 2019

BioArctics partner Eisai initierade Fas 3-studien med BAN2401 i Alzheimers sjukdom. Fas 1-studien med ABBV-0805 i Parkinsonprogrammet startade

BioArctic publicerar årsredovisning för 2018

Stockholm den 16 april 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats.

Kallelse till årsstämma i BioArctic AB (publ)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601–2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 17.00 i Grant Thornton Sweden AB:s lokaler, Sveavägen ...

BioArctic – Kommentar med anledning av handelsstopp

Stockholm, 21 mars 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommenterar dagens beslut från Nasdaq Stockholm att stoppa handeln i BioArctics B-aktie till följd ...

Bokslutskommuniké januari – december 2018

BioArctics partner Eisai kommer att starta bekräftande BAN2401 Fas 3-studie för tidig Alzheimers sjukdom. AbbVie inlicensierade Parkinsonportföljen

Delårsrapport januari – september 2018

BioArctic rapporterar starka BAN2401 Fas 2b-resultat i Alzheimerpatienter. AbbVie påkallar sin option för licens för Parkinsonprojekt 

Delårsrapport januari – juni 2018

Positiva resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 vid tidig Alzheimers sjukdom April – juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 52, 3 MSEK (32, 0) Rörelseresultatet uppgick till ...

BioArctic är mottagare av årets SwedenBIO Award

Stockholm, den 16 maj, 2018 – BioArctic AB tog idag emot utmärkelsen SwedenBIO Award 2018. Priset delas ut till ett företag som utmärkt sig genom att ...

Delårsrapport januari – mars 2018

Positiv utveckling av projektportföljen Januari – mars 2018 Nettoomsättningen uppgick till 52, 3 MSEK (26, 2)  Rörelseresultatet uppgick till 18, 9 MSEK (1, 5)  Periodens resultat ...

BioArctic publicerar årsredovisning för 2017

Stockholm den 24 april 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och ...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOARCTIC AB (PUBL)

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601-2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 17.00 i Grant Thornton Sweden AB:s lokaler, ...

Delårsrapport januari – september 2017

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Juli – september 2017. Nettoomsättningen uppgick till 31, 5 MSEK (1, 2). Rörelseresultatet uppgick till 0, 6 MSEK (-10, ...

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ...

Handeln i BioArctics B-aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ...

BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ...

Stolt partner till: