BioArctic finalist till årets Allbrightpris

BioArctic har för andra året i rad korats till finalist till Allbrightpriset för bolagets målinriktade jämställdhetsarbete. Tillkännagivandet gjordes den 26 november under Allbrights årliga prisutdelning ...

Gunilla Osswald utnämnd till Årets farmaceut

Sveriges Farmaceuter har valt att i år utse BioArctics VD Gunilla Osswald till Årets farmaceut, en utmärkelse som sedan 1983 årligen delas ut av förbundets styrelse. ...

September är Alzheimermånaden

September är den officiella Alzheimermånaden då Alzheimers sjukdom uppmärksammas över hela världen. I Sverige lever drygt 160 000 personer med en demenssjukdom. Av dessa har ca ...

Varför är BioArctic unikt?

BioArctics VD Gunilla Osswald förklarar varför. Länk till intervju av PharmaBoardroom (på engelska): https://pharmaboardroom.com/interviews/gunilla-osswald-ceo-bioarctic-sweden/

BioArctic deltog i Dementia Forum X

BioArctics vd Gunilla Ossswald deltog i 2019 Dementia Forum X som genomfördes på Kungliga slottet i Stockholm. Dementia Forum X är globalt initiativ för att bekämpa ...

Rinkebyskolan besöker BioArctic

För nionde året i rad bjöd BioArctic in elever och lärare från Rinkebyskolan i Stockholm och ordnade ett besök hos bolaget. Rinkebykolan arbetar varje höst med ...

September – den internationella Alzheimermånaden

Var femte sekund insjuknar någon i världen i Alzheimers sjukdom. Behovet av mer forskning och effektiva behandlingar är stort. September 2018 är den sjunde internationella Alzheimermånaden, ...

September – Internationella Alzheimermånaden

Var femte sekund insjuknar någon i världen i Alzheimers sjukdom. Behovet av mer forskning och effektiva behandlingar är stort. September 2017 är den sjätte internationella Alzheimermånaden, ...

BioArctic AB: Extra bolagsstämma den 4 september 2017

Val av ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande: Bolagsstämman beslutade att till ny styrelseledamot, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Eugen Steiner. Bolagsstämman beslutade att ...

Jan Mattsson har anställts som CFO

BioArctic AB har anställt Jan Mattsson som CFO. Han har sedan februari 2017 arbetat som CFO på konsultbasis i bolaget. Han tillträdde sin anställning i bolaget ...

USA-patent för Parkinsons sjukdom beviljat

BioArctics patentansökan omfattande behandling av Parkinsons sjukdom godkändes i USA 2016-04-19. Patentet (US 9, 315, 569) täcker behandling av Parkinsons sjukdom med en antikropp selektiv för ...

BioArctic får förlängd finansiering från VINNOVA

I augusti 2015 meddelade VINNOVA att BioArctic Neuroscience AB tillsammans med Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och Psilox AB hade beviljats förlängd finansiering med ...

BioArctic Neuroscience får stort anslag från EU

Det svenska biofarmabolaget BioArctic Neuroscience AB utvecklar en ny behandling för komplett ryggmärgsskada. Projektet har fått ett anslag (6, 4 miljoner euro) från EUs forsknings och ...

BioArctic Neuroscience får anslag från VINNOVA

I september 2014 meddelade VINNOVA att BioArctic Neuroscience AB tillsammans med Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och Psilox AB har beviljats upp till 2, ...

BioArctics nya lokaler invigda

Förra veckan, den 28 april, invigdes BioArctics nya kontor och laboratorier av handelsminister Ewa Björling. På grund av de positiva framstegen i alla program för att ...

Alzheimer-antikropp når Fas 2b

BioArctics monoklonala antikropp för Alzheimers sjukdom, BAN2401, har startat nästa kliniska studie efter att framgångsrikt passerat Fas 2a. Data för säkerhet och tolerabilitet indikerar att BAN2401 ...

BioArctic får anslag från VINNOVA

VINNOVA meddelar idag att BioArctic Neuroscience AB beviljats 3, 5 miljoner SEK för den kliniska utvecklingen av sin patenterade produkt för indikationen behandling av traumatisk ryggmärgsskada.

Särläkemedelsstatus i USA

Igår beviljade FDA ansökan från BioArctic Neuroscience om särläkemedelsstatus för heparin-aktiverad rekombinant human fibroblast growth factor 1 (FGF1) i kombination med ett biodegraderbart implantat för behandling ...

BioArctic grundar SpineMedical AB

SpineMedical AB är ett helägt dotterbolag till BioArctic Neuroscience AB. Bolaget har grundats för att ta den nya behandlingen och produkten för komplett ryggmärgsskada till världsmarknaden. ...

Enormt intresse för BioArctic/Eisais symposium

BioArctic höll tillsammans med sin partner Eisai ett symposium vid 10th International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases (AD/PD) i Barcelona den 9-13 mars.

FDA godkänner klinisk studie i Alzheimerpatienter

Idag godkände FDA den första kliniska studien med BAN2401 i Alzheimerpatienter. BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp riktad mot de toxiska protofibrillerna i Alzheimers sjukdom.

BioArctic mottar milstolpsbetalning

BioArctic får den första milstolpsbetalningen från Eisai. I december 2017 slöt BioArctic Neuroscience AB ett exklusivt licensavtal med Eisai Co., Ltd där den första milstolpsbetalningen är ...

Amerikanskt vaccinationspatent beviljat

BioArctics amerikanska patent på ett Alzheimervaccin beviljades idag. BioArctic Neuroscience AB har en egenutvecklad teknologiplattform för immunterapi mot felveckade proteiner.

BioArctic beviljas anslag

Idag meddelar VINNOVA att BioArctic Neuroscience AB har beviljats 1, 9 miljoner SEK för utvecklingen av sin patenterade produkt för indikationen behandling av traumatisk ryggmärgsskada.

BioArctic startar samarbete med GE

BioArctic startar samarbete med GE Healthcare och Uppsala universitet kring ny diagnostik för Alzheimers sjukdom. Avsikten är att skapa markörer för bilddiagnostik av hjärnan (”tracers”) för ...

BioArctic får SME-status

BioArctic Neuroscience AB har idag givits SME-status av EMEA. BioArctic är nu berättigat att omfattas av bestämmelserna för administrativt och ekonomiskt bistånd enligt Regulation (EC) No ...

BioArctic flyttar till nya lokaler

BioArctic Neuroscience expanderar och ökar sin kontors- och laboratorieyta med 50 procent. Den 15 december 2008 flyttade BioArctic till helt nya skräddarsydda lokaler på Warfvinges väg ...

BioArctic expanderar – rekryterar nya forskare

BioArctic Neuroscience är ett forskningsbolag som utvecklar nya läkemedel och diagnostika för neurodegenerativa sjukdomar. 2007 slöts ett licensavtal med det japanska företaget Eisai Co., Ltd. rörande ...