September – Internationella Alzheimermånaden

Var femte sekund insjuknar någon i världen i Alzheimers sjukdom. Behovet av mer forskning och effektiva behandlingar är stort. September 2017 är den sjätte internationella Alzheimermånaden, ...

BioArctic AB: Extra bolagsstämma den 4 september 2017

Val av ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande: Bolagsstämman beslutade att till ny styrelseledamot, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Eugen Steiner. Bolagsstämman beslutade att ...

Jan Mattsson har anställts som CFO

BioArctic AB har anställt Jan Mattsson som CFO. Han har sedan februari 2017 arbetat som CFO på konsultbasis i bolaget. Han tillträdde sin anställning i bolaget ...