USA-patent för Parkinsons sjukdom beviljat

BioArctics patentansökan omfattande behandling av Parkinsons sjukdom godkändes i USA 2016-04-19. Patentet (US 9, 315, 569) täcker behandling av Parkinsons sjukdom med en antikropp selektiv för ...