Särläkemedelsstatus i USA

Igår beviljade FDA ansökan från BioArctic Neuroscience om särläkemedelsstatus för heparin-aktiverad rekombinant human fibroblast growth factor 1 (FGF1) i kombination med ett biodegraderbart implantat för behandling ...

BioArctic grundar SpineMedical AB

SpineMedical AB är ett helägt dotterbolag till BioArctic Neuroscience AB. Bolaget har grundats för att ta den nya behandlingen och produkten för komplett ryggmärgsskada till världsmarknaden. ...

Enormt intresse för BioArctic/Eisais symposium

BioArctic höll tillsammans med sin partner Eisai ett symposium vid 10th International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases (AD/PD) i Barcelona den 9-13 mars.