BioArctics affärsstrategi är att bygga en forskningsportfölj med ett flertal innovativa projekt vilka vid lämplig tidpunkt kan utlicensieras till globala läkemedelsbolag. I linje med denna strategi fortsätter BioArctics forskning och utvecklingsarbete.

Vi har stor vetenskaplig kompetens och kunnande och dokumenterad erfarenhet av att leverera innovativa läkemedelsprojekt. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.

Alzheimers sjukdom

Mer om läkemedelskandidat BAN2401

Parkinsons sjukdom

BioArctic har utvecklat antikroppar som kan avlägsna eller inaktivera de toxiska formerna av alfa-synuklein.

Komplett ryggmärgsskada

Vi utvecklar en innovativ behandling som syftar till att förbättra patienternas livskvalitet.