Valberedning 2021

BioArctic AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 7 maj 2020 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av ...

Valberedning 2020

BioArctic AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 9 maj 2019 en instruktion för att utse valberedningen. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av ...

Valberedning 2019

I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 15 maj 2018 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 utses genom att styrelsens ordförande ...

Valberedning 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens ordförande ...