Årsstämma 2020

Aktieägarna i BioArctic AB (publ), org.nr. 556601–2679 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17:00 på Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Registrering påbörjas ...

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 ägde rum hos Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, Stockholm, torsdagen den 9 maj 2019, kl. 17.00.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 ägde rum hos Grant Thornton Sweden AB, Sveavägen 20, Stockholm, tisdagen den 15 maj 2018, kl. 17.00.

Extra bolagsstämma 4 september 2017

BioArctic AB (publ), org. nr 556601-2679 höll extra bolagsstämma måndagen den 4 september 2017 kl. 17.00 på Warfvinges väg 35 i Stockholm.

Årsstämma 2017

BioArctic AB (publ), org. nr 556601-2679 höll sin årsstämma onsdagen den 31 maj 2017.

Stolt partner till: