SC0806 – Komplett ryggmärgsskada

BioArctic utvecklar en innovativ behandling för komplett ryggmärgsskada.

Produkten som är under utveckling, SC0806, består av ett biologiskt nedbrytbart implantat kombinerat med en tillväxtfaktor, utformat för att stödja regenerationen av nerverna i ryggmärgen och återställa dess funktion. För närvarande pågår en klinisk studie i Fas 1/2.

Länk till ClinicalTrials.gov.

Samfinansierat av EU

Projektet SC0806 har fått finansiering från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon2020 (Grant Agreement No. 643853) för att genomföra en klinisk studie.

Läkemedelskandidaten SC0806 innehar en särläkemedelsklassifiering (Orphan Drug) inom EU 2010 och i USA 2011.

Kliniska prövningar pågår i Sverige tillsammans med partners vid Karolinska universitetssjukhuset och fysioterapeutiska rehabiliteringskliniker; Rehab Station Stockholm, Laitila Rehabilitation Clinic, Finland, Haukeland University Hospital, Neurological Clinic, Bergen, Norge och Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre, Haapsalu, Estland.

Det första robotiserade rörelseträningssystemet Lokomat™ har installerats i Sverige vid Rehab Station Stockholm (RSS). Systemet finns sedan tidigare i Finland och Estland samt snart även i Norge. Projektet har introducerat och installerat ny banbrytande teknologi i Sverige för fysioterapeutisk rehabilitering av patienter med komplett ryggmärgsskada.

Ryggmärgsskada

En ryggmärgsskada inträffar när trauma eller sjukdom skadar ryggmärgen och resulterar i partiell eller total förlamning. Den årliga incidensen av ryggmärgsskador i världen har uppskattats till 22 fall per miljon människor, cirka 2,5 miljoner lever med förlamning.

De drabbade är oftast unga personer. Skadan har liten påverkan på den förväntade livslängden, men leder till stora utmaningar när de gäller att upprätthålla en acceptabel livskvalitet. 40 procent av fallen har en komplett ryggmärgsskada. Efter en komplett skada har patienten permanent förlust av funktion nedanför skadestället, med förödande konsekvenser för livskvaliteten.

Att reparera en permanent skadad ryggmärg har utgjort en enorm utmaning. Den dåliga prognosen i kombination med avsaknaden av effektiva behandlingar för att återställa funktioner har gjort att samhället fokuserat på att tillhandahålla basala och väsentliga långsiktiga vårdtjänster. Idag är samhällets kostnader för ryggmärgsskadade patienter mycket stora. Livstidskostnaden för en patient uppskattas till cirka 3 miljoner dollar.

Upptäckter möjliggör en potentiell regenerativ behandling av komplett ryggmärgsskada

En unik behandlingsmetod för komplett ryggmärgsskada utvecklades ursprungligen vid Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet. En tillväxtfaktor tillsammans med autologa nervtransplantat användes för att stimulera nervregeneration i skadezonen på råttor (Cheng et al, Science 1996).

För att förfina det kirurgiska ingreppet och förbättra precisionen startade BioArctic utvecklingen av ett biologiskt nedbrytbart implantat. Det utformades med kanaler för att stödja och leda regenerativa kopplingar mellan vit och grå substans i ryggmärgen.

Denna spjutspetsteknik är basen för den kliniska prövning som nu pågår vid Karolinska universitetssjukhuset med BioArctic som sponsor. BioArctic AB har patentskydd för implantatet och behandlingsmetoden.

Läs mer

Cheng H et al., Spinal cord repairin adult paraplegic rats: partial restoration of hind limb function. Science1996: 273(5274):510-513.

Nordblom J et al., Peripheral nerve grafts in a spinal cord prosthesis result in regeneration and motor evoked potentials following spinal cord. Restor Neurol resection. Neurosci. 2009;27(4):285-295.

Åberg J et al., Calcium sulfate spinal cord scaffold: a study on degradation and fibroblast growth factor 1 loading and release. J Biomater Appl. 2012;26(6):667-685.

Nordblom J et al., FGF1 containing biodegradable device with peripheral nerve grafts induces corticospinal tract regeneration and motor evoked potentials after spinal cord resection. Restor Neurol Neurosci. 2012;30(2):91-102.