Samarbeten och partnerskap

Samarbete är nyckeln till vår framgång

Vetenskapliga genombrott görs inte i avskildhet. De görs i allmänhet genom samarbeten med ledande forskningsgrupper vid universitet eller andra organisationer. Dessa samarbeten ger viktig tillgång till den främsta kunskapen och kompetensen.

Vi har en stark tro på att samverkan med partners är nyckeln till att kunna skapa nya innovativa läkemedel.

Eisai

BioArctic har sedan 2005 ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med det japanska internationella läkemedelsbolaget Eisai avseende utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Parternas samarbete omfattar huvudsakligen tre projekt: de humaniserade antikropparna BAN2401 med ”back-up” samt ett forskningsprojekt avseende ny målmolekyl för sjukdomsmodifierande behandling av Alzheimers sjukdom. Behandlingarna syftar till att påverka sjukdomens patologi, stoppa eller fördröja sjukdomsutvecklingen och öka patienternas livskvalitet.

Inom ramen för samarbetet har BioArctic och Eisai ingått flera avtal. De mest väsentliga avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 ”back-up” för Alzheimers sjukdom som ingicks 2015.

Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för behandling av Alzheimers sjukdom.

I mars 2014 ingick Eisai ett avtal med Biogen avseende gemensam utveckling och kommersialisering av BAN2401 för Alzheimers sjukdom.

Läs mer om Eisai, på engelska.

AbbVie

I september 2016 ingick BioArctic och AbbVie ett strategiskt viktigt samarbete för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj av antikroppar inklusive BAN0805 riktade mot alfa-synuklein för behandling och diagnostik av Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer.

Läs mer om AbbVie, på engelska.