Redeye – VD presentation och intervju

Gunilla Osswald, VD, presenterade BioArctic på Redeyes lunchmöte i Stockholm den 3 april.