Redeye – VD intervju

Lär känna BioArctics VD Gunilla Osswald, en intervju av Redeyes analytiker och redaktör Eddie Palmgren.