Redeye Growth Day – presentation och intervju

Gunilla Osswald, VD, presenterade BioArctic på Redeye Growth Day i Stockholm.

Redeye intervjuade Gunilla Osswald, vd, och samtalade om innovation, hållbarhet och hur BioArctic kan fortsätta att framgångsrikt ta innovativa läkemedel och diagnostiska verktyg till klinisk prövning.