PD1601 – Parkinsons sjukdom

Antikroppen PD1601 är riktad mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet. Projektet drivs i samarbete md AbbVie.