Patent på Alzheimermodell beviljat

BioArctic har beviljats patent på en transgen Alzheimermodell i USA och Australien.  

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och för närvarande finns inga behandlingar som kan stoppa sjukdomsutvecklingen. BioArctic har utvecklat en egen ny transgen musmodell för utvärdering av Alzheimerläkemedel.

En mänsklig gen med de arktiska och svenska mutationerna har inkluderats i modellen, vilket resulterat i en snabb patologi med observerbara plack inom 5-6 månader och intracellulär amyloid-beta ackumulering inom 1-2 månader. Modellen utgör därmed ett snabbt och kraftfullt nytt verktyg för studier av läkemedelseffekt och screeningstudier, lämpligt för läkemedel som verkar tidigt i sjukdomsprocessen.